Momenteel wordt er in opdracht van de VNG een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitgevoerd naar lokale duurzame energie initiatieven. Dit onderzoek zal moeten leiden tot een betere onderbouwing van beleidskeuzes op dit terrein, zowel nationaal als lokaal. In het onderzoek wordt daartoe ook een lokale business case opgesteld.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een groot aantal gemeenten en provincies. Vooruitlopend op de definitieve resultaten zal in de bestuurdersworkshop van het Klimaatverbond tijdens het evenement HIERopgewekt (15 november, Amersfoort) een eerste tip van de sluier worden opgelicht. De Delftse wethouder Stephan Brandligt zal daar, als lid van de begeleidingsgroep van het onderzoek, een indruk geven van wat hij met het onderzoeksresultaat in zijn gemeente kan gaan doen.

Wilt u hier ook bij zijn? Er zijn nog enkele kaarten voor de bestuurdersworkshop op HIER opgewekt.