Half oktober is de vernieuwde Energie Enquête naar alle gemeenten uitgegaan. Inmiddels hebben 75 gemeenten waaronder een tiental ‘nieuwelingen’ de vernieuwde enquête ingevuld en deze resultaten zijn te vinden in de Lokale Energie Etalage. nOok alle andere gemeenten worden van harte uitgenodigd de vernieuwde Energie Enquête in te vullen!

In de Lokale Energie Etalage staat nu voor deze gemeenten hoe zij bezig zijn met gasloze wijken en welke projectbudgetten zij beschikbaar hebben. In hoeverre zij extra aandacht hebben voor de naleving van de Wet Milieubeheer. Of zij een revolverend fonds voor hernieuwbare energie hebben en hoeveel werk zij maken van de aanleg van openbaar vervoer en fietsenstallingen. Om maar een paar voorbeelden uit de vernieuwde Energie Enquête te noemen. De Lokale Energie Etalage bevat ook de onlangs geactualiseerde informatie uit de klimaatmonitor.

Helpdesk
Heeft u de herinneringsmail over de vernieuwde Energie Enquête niet ontvangen? Laat het ons weten! Ook met andere vragen over de vernieuwde Energie Enquête kunnen gemeenten terecht bij de LEE-helpdesk: info@lokaleenergieetalage.nl