Het klimaat is van slag. In het voorjaar kunnen we soms al naar het strand, en vorig jaar was het tijdens Warmetruiendag zo warm in hartje winter dat het net zo goed Rokjesdag of Kortenbroekendag had kunnen zijn. We worstelen met onze houding en vinden het lastig om ons aan te passen aan de omstandigheden.

Hoe we temperatuur ervaren, is afhankelijk van een heleboel factoren. Leeftijd, geslacht, tijdstip op de dag, en simpelweg gedrag en gewenning. Warmetruiendag is begonnen vanuit bewustwording.

Bewust worden van ons gedrag helpt ons energie besparen

Bewustwording van hoe groot de impact van gedrag is: de thermostaat 1 graad lager zetten – en om het behaaglijk te hebben dus een warme trui aan doen – is goed voor een hele forse energiebesparing. Bewustwording van gewenning: als u de thermostaat een tijd lang lager zet, dan went u aan de (iets) lagere omgevingstemperatuur. Bewustwording van ons bioritme: bij het opstaan dragen we nog onze “nestwarmte” bij ons en hebben we een veel lagere warmtebehoefte dan aan het einde van de dag. Houdt uw klokthermostaat daar al rekening mee?

Liever verandering negeren en omgeving naar onze hand zetten

Behalve minder koude winters krijgen we steeds vaker warmere zomers. En dus zijn de meesten onder ons blij met de airco op kantoor. Maar als we niet oppassen proberen we het hele jaar de temperatuur in onze gebouwen op één niveau te houden. Er is immers berekend welke omgevingstemperatuur werknemers het meest comfortabel vinden. Daar komt een gemiddelde uit, waar we het hele jaar naar streven. We proberen dus continu de omgeving naar onze hand te zetten. En ook nog naar onze “gemiddelde” hand. We negeren dus omgevingsvariabelen (instraling van de zon, tijdstip op de dag), individuele verschillen (geslacht, leeftijd) en de bijbehorende kledingkeuzes.

Energieverbruik en de effecten op onze gezondheid

Daarom is Warmetruiendag niet alleen een actie die op onze winters slaat. Slimmer omgaan met ons klimaat met aandacht voor individuele verschillen is iets wat het hele jaar door speelt. Onderzoek heeft aangetoond dat het niet alleen qua energieverbruik, maar ook qua gezondheid (weerstand) vele malen beter is om rustig mee te bewegen met de omstandigheden buiten. In kleding en gedrag. En dus is het zinvol om op de werkvloer te adviseren dat – voor wie geen colbert aan wil – een trui ’s winters een hele legitieme oplossing is.

nEn zomers duwen we de temperatuur niet uit alle macht omlaag naar 22 graden, maar bewegen we mee met de buitentemperatuur, en halen we alleen de echte pieken (binnentemperatuur boven de 25 graden) eraf. Daarmee besparen we minstens zo veel energie als met de thermostaat een graad lager in de winter. En het is nog beter voor onze gezondheid ook!