Heeft uw gemeente vorig jaar de Energie Enquête ingevuld? Benieuwd naar de laatste stand van energie- en monitoringsgegevens van uw gemeente? Medio oktober verstuurt de Lokale Energie Etalage naar alle 390 Nederlandse gemeente de uitnodiging om de enquête over de gemeentelijke inzet, verdeeld over vijf thema’s: Wonen, Bedrijven, Maatschappelijk Vastgoed, Duurzame energie en Mobiliteit, bij te werken.

De Lokale Energie Etalage brengt het klimaat en de lokale bijdrage aan de uitvoering van het SER Energieakkoord in beeld. Het doel is om op een inspirerende manier inzicht te bieden in het energieverbruik, de opwekking van duurzame energie en het energiebeleid van alle 390 gemeenten in Nederland.

De Lokale Energie Etalage is opgedeeld in drie onderdelen,  bestaande uit een selectie uit de vele gegevens uit de Klimaatmonitor, alle antwoorden uit de Energie Enquête en door de gemeente aangedragen lokale iconen.

Heb je vragen of behoefte om al meer te weten over de Energie Enquête en de Lokale Energie Etalage? 
laat het ons weten: ariane.lelieveld@klimaatverbond.nl

De Lokale Energie Etalage nu al bekijken? Kijk op www.lokaleenergieetalage.nl