Bijna vijfduizend bedrijven vulden hem in: de Energie Enquête 2012. Conclusie: uiteenlopende branches zien investeren in duurzaamheid zitten. De ondervraagden verwachten dat dit leidt tot beter financieel rendement. Opvallend is dat ruim vijftig procent nog geen duurzame energie of energiebesparing toepast. Wel heeft bijna de helft plannen hierin op korte termijn te investeren.

Uit de Energie Enquête blijkt dat het idee om te investeren in duurzaamheid gedragen wordt in een breed spectrum van branches. Een belangrijk signaal voor aanbieders van producten en diensten voor energiebesparing en -opwekking. Zeker omdat meer dan de helft van de ondervraagden aangeeft dat zijn organisatie nog geen gebruik maakt van duurzame energie of energiebesparing, maar dat wel van plan is. Toch zijn bedrijven vanwege de recessie terughoudend met investeren. De enquête bevatte vragen over onder meer energie- en MVO-beleid, duurzame energiebronnen en energiebesparende maatregelen. Ook aan bod kwamen obstakels bij het opstarten en realiseren van duurzame energieprojecten en toekomstige investeringen in energiebesparing. Samenstellers van de enquête zijn VNU Exhibitions en Energiemedia.

De belangrijkste conclusies

 • ntt71% van de ondervraagden kijkt (zeer) positief aan tegen investeringen in energiebesparing en/of -opwekking, zij verwachten dat de investeringen in de toekomst tot een beter financieel rendement leiden 
 • ntt42% verwacht binnen afzienbare tijd een energieproject te starten met als doel energiebesparing of -opwekking 
 • nttorganisaties zoeken bij hun investeringen naar een combinatie van energiebesparende en -opwekkende maatregelen, de meest populaire combinaties zijn isolatiemaatregelen en/of energiemanagement in combinatie met zonne-energie en/of warmte-koudeopslag (WKO) 
 • ntttoekomstige investeringen variëren tussen de tienduizend en ruim een kwart miljoen euro per energieproject:ntt
  • ntttt22% van de respondenten accepteert een terugverdientijd tussen de vijf en zeven jaar
  • ntttt11% accepteert een terugverdientijd van zeven tot negen jaar
  • ntttt6% is zelfs bereid om meer dan negen jaar te wachten voordat de investering 'eruit' is
 • nttde meesten zien duurzaamheid niet gezien als een hype, maar als een blijvend iets, zowel beleid voor energiebesparing en -opwekking als MVO-beleid wordt door een groot deel van de ondervraagden als belangrijk beoordeeld 
 • nttduurzaamheid betekent ook investeren in nieuwe product- en dienstontwikkeling, 42% van de ondervraagden verwacht dat hun klanten binnen tien jaar energieneutrale producten of diensten gaan eisen 
 • nttvoor aanbieders van energiebesparende en -opwekkende maatregelen zijn er grote kansen: een grote groep respondenten (53%) werkt bij organisaties die (nog) geen gebruik maken van één of meerdere duurzame energiebronnen, bij 41% is dat wel het geval 
 • nttniettemin wordt financiering van energiebesparing en -opwekking gezien als het voornaamste obstakel om een duurzaam energieproject op te starten of te implementeren 
 • nttten slotte is er verdeeldheid onder de respondenten over wat er nu belangrijker is: investeringen in energiebesparing en/of duurzame opwekking óf het goed doorkomen van de huidige recessie, hieruit kunnen we concluderen dat een deel van de respondenten wel wil, maar zich vanwege de huidige recessie terughoudend opstelt met investeringen

Bekijk het volledige onderzoeksrapport. (Bron: Agentschap NL)