De nieuw gelanceerde online dienst Energie in beeld geeft gemeenten voor het eerst een compleet en gedetailleerd beeld van het energieverbruik binnen hun gemeentegrenzen. Hierdoor kan nu ook op buurtniveau het energieverbruik geanalyseerd en gemonitord worden.

Netbeheerders Liander en Enexis hebben Energie in beeld ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Energienetbeheerders beschikken over een compleet databestand van verbruiksgegevens van elektriciteit en gas in een gemeente. Liander en Enexis hebben deze data vertaald naar digitale kaarten en grafieken waarbij ook ingezoomd kan worden op buurt en postcodegebied. Zo zijn de verbruiksgegevens op basis van de CO2-uitstoot en de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en gas te zien. Met kleuren wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel energie wordt verbruikt. De online dienst bevat bovendien het energieverbruik van een gemeente vanaf 2008 waardoor het verbruik ook per jaar kan worden vergeleken. Energie in beeld bevat op dit moment verbruiksgegevens van 70% van alle gemeenten in Nederland.

De inhoud van Energie in beeld is ontwikkeld en getest in overleg met diverse gemeenten. Inmiddels hebben 15 gemeenten Energie in beeld aangeschaft. "Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Met Energie in beeld kunnen we zien of we op koers liggen en bepalen wat er nog moet gebeuren om dat te bereiken. Zo laat Energie in beeld in één oogopslag zien welke buurt in Haarlem de grootste hoeveelheid CO2-uitstoot. En weten wij als gemeente waar we in de toekomst de accenten moeten leggen", aldus Ton Driessen, klimaatcoördinator van de gemeente Haarlem.

"Voorheen hadden we vermoedens waar in wijken veel energie werd verbruikt en baseerden daar onze plannen op. Door Energie in beeld beschikken we over harde cijfers die via een webapplicatie in verschillende kleuren in een Google Maps-achtige omgeving heel inzichtelijk worden weergegeven. En dat binnen één muisklik. Wij adviseren wijkbewoners nu aan de hand van deze verkregen cijfers wat ze aan woningisolatie kunnen doen.", aldus Melanie van der Loo van de gemeente Dalfsen.

Duurzaamheidsdoelstellingen gemeenten
Naast het aanbieden van deze online dienst denken Liander en Enexis met gemeenten mee over duurzame energieoplossingen. Op deze manier kunnen de netbeheerders eerder bepalen wat de gevolgen van het gemeentebeleid zijn voor het elektriciteits- en gasnetwerk. De Nederlandse overheid heeft als doelstelling dat In 2020 14 tot 20% van alle energie duurzaam moet worden opgewekt, 20% energie moet worden bespaard en de uitstoot van CO2 met minimaal 20 tot 30% moet worden verminderd. Gemeenten hebben ambitieuze doelstellingen maar hebben behoefte aan meer inzicht in bijvoorbeeld de huidige uitstoot en het effect van de genomen maatregelen.

Over Liander
Liander is een regionale netbeheerder die elektriciteit transporteert naar 2,9 miljoen klanten en gas naar 2,1 miljoen klanten in de provincies Gelderland, Noord-Holland en grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. Liander verzorgt het onderhoud, de uitbreiding en de innovatie van zijn netten. Tevens maakt Liander het mogelijk dat al zijn klanten energie kunnen afnemen van de leverancier van hun keuze. Liander is onderdeel van Alliander.

Over Enexis
Enexis is de onafhankelijke netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoostpolder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energiedistributie-netwerken. Daarmee is Enexis de schakel tussen de 2,6 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met ongeveer 4.100 medewerkers voor een veilige, duurzame, betrouwbare en betaalbare energielevering. Het hoofdkantoor is gevestigd te Rosmalen.

Meer informatie over Energie in beeld is te vinden op www.energieinbeeld.nl. (bron: duurzaamnieuws.nl)