Nieuwe energietechnieken hebben een grote landschappelijke impact. De behoefte aan energie drijft mensen al eeuwenlang om hun omgeving ingrijpend te transformeren. Daarom is maatwerk met respect voor de bestaande (cultuurhistorische) kwaliteiten van belang. Waar kunt u rekening mee houden?

Bekijk het handreikingsdossier 'Energie' van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor allerlei achtergrondinformatie en mogelijkheden.

http://handreikingerfgoedenruimte.nl/dossier-energie

In stand houden, inpassen of transformeren

Er zijn drie ontwerpstrategieën om duurzame energie in te passen in het landschap: in stand houden, inpassen en of transformeren. Zo kan de aanleg van een windpark een open cultuurlandschap in stand houden. En kan zonne-energie als in het oog springende landmark juist een bijdrage leveren aan de identiteit van een gebied. Met de verbouw en winning van biomassa kunnen oude landschapsstructuren weer zichtbaar gemaakt worden.

Artikelen in dit dossier:

   -  Verandering begeleiden
    - Tijdlijn van het Nederlandse energielandschap
    - Wind-energie
    - Zonne-energie
    - Bio-energie