Energie made in [Arnhem] krijgt een vervolg. De afgelopen vier jaar hebben 117 partners zich aangesloten. "De basis staat. Nu is het tijd voor de volgende fase", aldus wethouder Henk Kok. "We willen meer energie besparen en de opwekking van groene energie versnellen." Volgens Kok heeft de programmatische aanpak van Energie made in [Arnhem] een krachtige beweging in de stad en in de gemeentelijke organisatie in gang gezet.

"Van wijkbewoners die samen energiemaatregelen nemen tot bedrijven en instellingen. Ik wil de partners een groot compliment geven voor alle inzet", aldus Kok. Het gemiddeld energieverbruik van Arnhemse huishoudens daalde de afgelopen vier jaar met 8,3%. Het percentage opgewekte hernieuwbare energie is in Arnhem gestegen naar 5,3% en dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Ook op het gebied van schoon vervoer, een klimaatbestendige stad en duurzame inkoop (millennium en fair trade) zijn goede resultaten gehaald.

Toonaangevend

"Arnhem wordt landelijk erkend als toonaangevend energiecluster", zegt Kok. "Dat is mooi - en terecht! Er is veel enthousiasme. Maar het kan nog beter. De doelstellingen uit 2010 van 3% energiebesparing per jaar en 7% groene energie in 2014, zijn te ambitieus gebleken. Ik vind dat best begrijpelijk, want het kost tijd om grote projecten van de grond te tillen. Maar de transitie naar een duurzame economie is keihard nodig. Bij bijeenkomsten over een vervolg van het programma Energie made in [Arnhem] heb ik gemerkt dat de partners hier de schouders onder willen zetten. We zijn er klaar voor als Arnhem landelijk een voortrekkersrol te spelen."

Zoden aan de dijk

Kok wijst erop dat het Arnhemse warmtenet recent is aangesloten op de AVR Duiven. Hij zou dat net graag doortrekken naar instellingen die veel energie gebruiken in Arnhem Noord, zoals Burgers Zoo. Hij is ook trots op het convenant dat pas is gesloten met de woningbouwcorporaties om voor 2,5 miljoen euro honderden huurwoningen milieuvriendelijker te maken. Verder wil hij naast het snel groeiend aantal zonnepanelen in Arnhem graag de kracht van de wind meer gaan benutten. Dat zet echt zoden aan de dijk, aldus Kok. Qua innovatie moet Arnhem vooral doorgaan met waar ze mee bezig is. "Er vestigen zich steeds meer bedrijven uit de EMT-sector met de nadruk op elektriciteit in Arnhem. Met name op Industriepark Kleefse Waard en Arnhems Buiten. De Arnhemse onderwijsinstellingen weten hen steeds beter te vinden. Of kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen van schone bussen op waterstof of groene elektriciteit in het kader van trolley 2.0. Dat zijn kansrijke ontwikkelingen, waarbij Arnhems ondernemerschap, research&development en duurzaamheid hand in hand gaan."

Klik hier voor een filmpje over Energie made in [Arnhem].