De mogelijkheden voor het financieren van energiebesparende maatregelen zijn opnieuw uitgebreid. Zo kunnen woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren het verwijderen van hun asbestdak meefinancieren met de Energiebespaarlening als zij hun dak isoleren.

Het verwijderen van asbestdaken in combinatie met dakisolatie is onlangs opgenomen in de Energiebespaarlening. Het verwijderen van het asbestdak is immers een goed moment om het dak beter te isoleren of er zonnepanelen op te leggen. Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren kunnen de Energiebespaarlening voor 50% inzetten voor het verwijderen van asbest. De overige 50% moet ingezet worden voor dakisolatie en eventuele andere energiebesparende maatregelen.

Tevens is de provinciale stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' opengesteld tot en met 31 oktober 2016 (LET OP: sommige provincies hebben een openstelling tot 1 september!!) en is bedoeld voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

Verbod op asbestdaken
Asbestdaken zijn na 2024 verboden in Nederland. Bij verweerde asbestdaken kunnen namelijk asbestvezels vrijkomen die een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren of het milieu kunnen vervuilen. Voor het verwijderen van asbestdaken is sinds 1 januari 2016 subsidie beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zie ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’. Deze rijksregeling mag gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

Energiebesparing nog aantrekkelijker
Naast de mogelijkheid om het verwijderen van asbest te financieren met de Energiebespaarlening, kunnen woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren ook het waterzijdig inregelen van cv-installaties meefinancieren. Daarnaast is voor de Energiebespaarlening en de VvE Energiebespaarlening onlangs de rente verlaagd. Het nemen van energiebesparende maatregelen is met deze nieuwe mogelijkheden en de renteverlaging gemakkelijker en aantrekkelijker geworden.

Meer informatie over de Energiebespaarlening en de mogelijkheden.