Sinds begin juni heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: de VvE Energiebespaarlening. Hiermee kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) een lening afsluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen. De VvE Energiebespaarlening maakt het mogelijk om energiebesparende investeringen in of aan appartementencomplexen te financieren, zonder hypothecaire zekerheid en tegen een aantrekkelijke rente.

U kunt daarbij denken aan maatregelen zoals isolatie, HR-glas en LED-verlichting in gezamenlijke ruimten. Dit maakt appartementencomplexen energiezuiniger, comfortabeler en duurzamer.

Belangrijkste kenmerken van de VvE Energiebespaarlening

  • ntt    Uw VvE moet uit tenminste 10 appartementsrechten bestaan om in aanmerking te komen voor een VvE Energiebespaarlening.
  • ntt    De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 5.000.000,-.
  • ntt    De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze.
  • ntt    Het huidige rentepercentage is 2,8% bij een looptijd van 10 jaar en 3,3% bij 15 jaar.
  • ntt    De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag en staat gedurende de looptijd van de lening vast.

Meer informatie

Op Ikinvesteerslim.nl/vve vindt u meer informatie over de Energiebespaarlening, zoals de lijst van energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen, actuele rentetarieven en het aanvraagformulier. U kunt natuurlijk ook contact opnemen bij vragen.