Op 7 april vond de aftrap plaats van de Energiedialoog. Met allerlei activiteiten en discussie vergaart de Rijksoverheid input voor het later dit jaar te verschijnen Energierapport. Daarbij ligt de focus op het energiebeleid na 2023, als de werkingsduur van het Energieakkoord is verstreken. Natuurlijk kun je hier sceptisch over zijn, er is immers al veel besproken en bekend. Klimaatverbond Nederland ziet het echter als een nieuwe kans, vooral ook om de structurele dialoog verder vorm te geven.

Een dialoog zoals bijvoorbeeld in Gelderland plaats vindt in het kader van het Gelders Energie Akkoord. Klimaatverbond Nederland onderzoekt, mede naar aanleiding van de regiobijeenkomsten, nu de mogelijkheden om ook in andere regio's processen te initiëren waarbij het realiseerbare concept uit Gelderland inspirerend is. Processen met inhoud uiteraard. Immers, het in Parijs gesloten Klimaatakkoord geeft volop aanleiding om niet alleen vaart te maken met de energietransitie maar ook om de verbinding te maken met andere klimaatthema's en met klimaatadaptatie.
Meer weten? Mail Donald van den Akker.

Laat het nieuwe energietijdperk maar komen - verslag Rotterdam

In Rotterdam vond op 7 april, net als in de steden Eindhoven en Leeuwarden, de Kick-off plaats voor het Energiedialoog.
Na de opening door de dagvoorzitter gingen de deelnemers direct in dialoog rondom de verschillende onderwerpen. Aan de tafels werden de kansen, ideeën en wensen voor Energietransitie geoogst.

Na een plenaire onderdeel nam Andre Kuipers iedereen mee aan boord van zijn ruimteschip om de aarde vanaf bijzonder zienswijze te aanschouwen;

  • nttwerden de deelnemers mee teruggenomen in de tijd van vijftig jaar geleden toen er eveneens een energietransitie plaatsvond en we in Nederland massaal aan het aardgas werden gelegt. Na deze transitie zorgden gewenning, gewoonte en gedrag ervoor dat het omgekeerde veel lastiger realiseerbaar is. De hele energie-consumptieketen zal mee moeten in de huidige transitie, evenals de industrie van huishoudelijke apparaten, etc.;
  • nttkon men deelnemen aan een college door energie-expert Lucia van Geuns – TNO Energie. Zij presenteerde haar onlangs gepubliceerde discussiepaper 'Het Fossiele Dilemma van Rotterdam'. Duidelijk werd dat het Nederlands energiesysteem nog steeds gespecialiseerd is in fossiele bronnen en dat de Rotterdamse haven hierin een hoofdrol speelt met een totale opbrengst van circa 50 miljard euro / jaar. Van deze inkomsten is 20% jaarlijkse inkomsten voor de Nederlandse staat in aardgasbaten, energie-accijnzen, opbrengsten winst- en loonbelasting. Ondanks de hernieuwde ambities voor 2030 domineert fossiele energie voorlopig nog. Wordt het mondiale energiesysteem gedreven door beleid of door gebeurtenissen? is dan een cruciale vraag, die we pas kunnen beantwoorden als er daadwerkelijk verstandige vervolgstappen worden gezet. (https://time.tno.nl/nl/artikelen/het-fossiele-dilemma-van-rotterdam/

Tijdens het wereldcafe werden de termen als een hybride energiesysteem en gasloos vanaf 2035 begrippen die al mainstream besproken werden en lijken we in een goede vibe te zitten. Hoe het nieuwe energiesysteem zich in de toekomst vormgeeft is vooral proefdraaien, experimenteren en een kwestie van regelvrije zones creeëren.

Arash Aazami sloot de dag af en vroeg iedereen om een minuut stilte waarmee er afscheid genomen werd van het fossiele tijdperk. Aansluitend werd het tijdperk van schone hernieuwbare energie met een gezamenlijke kreet ingeluid. Nu wordt bepaald hoe over 50 jaar het mondiale energie landschap eruit ziet!
Maak nu verstandige keuzes.

Wil je ook bijdragen aan de Energiedialoog? Bezoek http://mijnenergie2050.nl/default.aspx