Het is gelukt om mooie scholen te realiseren met een zeer laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Zes voorbeelden laten dat zien. De scholen tonen een scala aan technische oplossingen, financieringsconstructies en nieuwe schoolconcepten. In alle gevallen is intensief samengewerkt tussen opdrachtgevers, bouwpartijen en gebruikers. Niet dat het allemaal vlekkeloos is verlopen. Maar de koplopers tonen expertise, durf om te vernieuwen en creativiteit. Het nieuwe whitepaper van RVO.nl 'Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen' beschrijft de ervaringen van de zes voorbeelden.

Per 1 januari 2015 wordt de EPC voor onderwijsfuncties aangescherpt van 1,3 naar 0,7 en in 2020 naar (bijna) 0. Het steeds energiezuiniger bouwen vereist gelijktijdig aandacht voor het binnenmilieu. Het Whitepaper reikt schoolbesturen en gemeenten ideeën aan voor (bijna) energieneutrale schoolgebouwen en een gezond (leer)klimaat. 
 
Techniek, ontwerp en financiering
Opvallend zijn de  zeer uiteenlopende ontwerpen en maatregelpakketten die in de zes voorbeeldprojecten zijn gekozen om tot een energieneutrale school te komen. Steeds een slimme combinatie van compact bouwen, goed isoleren, efficiënte verwarming, vraaggestuurde ventilatie en goed geregelde verlichting. Het blijkt in de meeste situaties technisch goed mogelijk te zijn om (bijna) energieneutraal te bouwen. En de extra bouwkosten blijven zeer beperkt!

Het ontwerp- en bouwproces en het zoeken naar financiering was niet altijd eenvoudig. Samenwerking en voldoende expertise, van de opdrachtgevers of ingehuurd, is cruciaal. Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan het succes. Zoals nieuwe schoolconcepten of combinatie van functies, het betrekken van de kosten van de beheerfase bij investeringsbeslissingen, en het werken met geïntegreerde contracten of de mogelijkheid om de bouw inclusief exploitatie en beheer aan de markt uit te besteden. Belangrijke conclusie van de koplopers is dat er meer aandacht nodig is voor kwaliteitsborging en voor beheer, monitoring en de gebruikers. 
 
Meer over de zes scholen
Het Whitepaper is gebaseerd op een werksessie bij RVO.nl en op analyses en interviews met betrokkenen en deskundigen van zes scholen:

  • nttMFC Westergeest-Triemen, Kollumerland 
  • nttPlein Oost, Haarlem
  • nttBrede School Houthaven, Amsterdam    
  • nttFocus-Huygens College, Heerhugowaard 
  • nttHet Klaverblad, Amsterdam
  • nttIKC Montessori Zeeburgereiland, Amsterdam

Zie ook www.frisse-scholen.nl, www.rvo.nl/energieneutraalbouwen en www.rvo.nl/energiezuiniggebouwd.