Tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag op 21 maart lanceerde Stefan Kuks, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, een digitale energiekaart. Op deze kaart zijn ruim 220 duurzame energieprojecten van de waterschappen te bekijken. Wist u dat er vier Waterschappen lid zijn van Klimaatverbond Nederland?

De waterschappen worden elke dag geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. De waterschappen voeren daarom een ambitieus en duurzaam energiebeleid.

Energiekaart

De Unie van Waterschappen maakte de energiekaart om te laten zien wat de Nederlandse waterschappen allemaal doen op het gebied van duurzame energie. Op de kaart staan alle waterschapsprojecten op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Bekijk de kaart.

Green Deal Energie

Op de Waterschapsdag werd ook de Green Deal Energie ondertekend door de waterschappen, STOWA en het Rijk. De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Naast energieopwekking wordt volop ingezet op energiebesparing.

Waterschappen energieneutraal

In navolging van de afspraken die het Klimaatakkoord Parijs gemaakt werden, streven de waterschappen ernaar om als eerste overheid volledig energieneutraal te worden.

Bekijk hier de digitale energiekaart