Op 24 juni hebben zo’n 80 bedrijven, organisaties en instellingen het convenant Energie made in [Arnhem] ondertekend. Tegelijk met het tekenen van het convenant, is de Energieraad Arnhem ingesteld.

De Energieraad adviseert gevraagd en ongevraagd de deelnemende partijen binnen Energie made in [Arnhem], over de toepassing van innovatie en acties op het terrein van energie, technologie en duurzaamheid, met als gezamenlijk doel bij te dragen aan nieuwe technologieën, nieuwe bedrijvigheid, nieuwe werkgelegenheid en een beter, schoner (leef)milieu in Arnhem. De Energieraad kan adviseren aan één der deelnemende partijen, of aan het collectief. De Energieraad is een afspiegeling van de deelnemende partners en bestaat uit zeven leden. De Energieraad komt minimaal twee en maximaal drie keer per jaar bijeen. De raad is in functie tot minimaal 1 juli 2014 waarna wordt besloten of de raad wordt voortgezet. De Energieraad komt dit najaar voor het eerst bij elkaar. Wethouder Margreet van Gastel, die zelf ook deel uitmaakt van de energieraad, is blij met de oprichting van deze raad: "Het is geweldig dat deze inspirerende en aansprekende persoonlijkheden zich gaan inzetten voor een duurzame toekomst van onze stad."

De Energieraad is als volgt samengesteld:

Ø       Alex van Hoof directeur van Burgers Zoo,

Ø       Ron Bormans, voorzitter van het college van het bestuur van de Hogeschool Arnhem - Nijmegen,

Ø       Bart Schoonderbeek directeur van Industriepark Kleefse Waard,

Ø       Thijs Aarten, voorzitter van de raad van bestuur van de KEMA,

Ø       Harry de Vries, voorzitter van de Stichting KIEMT,

Ø       Marco de Wilde, directeur van woningcorporatie Portaal,

Ø       Margreet van Gastel, wethouder van de gemeente Arnhem.

Meer informatie: www.arnhem.nl/energiestad.