In het kader van ons 30-jarig bestaan organiseren wij in onze rol van wegbereider en verbinder het hele jaar door online bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten gaan in op specifieke dilemma’s of relevante klimaat- en energievraagstukken die van toepassing zijn op een regio. De bijeenkomsten zijn vooral interessant voor beleidsmedewerkers, bestuurders, raadsleden en statenleden. En vooral ook voor verschillende samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de klimaatopgave in de regio's. 

De eerste halte op de toer ging over het thema energietransitie met de wijk. Onderstaande video geeft een duidelijke inkijk in de opgave én de uitdagingen waarmee gemeenten en haar samenwerkingspartners in de energietransitie nú mee aan de slag moeten.

Online Magazine - Klimaatverbond Nederland - regie op de energietransitie in de wijkOnline magazine

De video maakt eens te meer duidelijk dat er meer tempo én meer regie nodig is om de energietransitie in de wijken te versnellen. Maar hoe pak je als gemeente nou die regie op de energietransitie in en met de wijk? In ons online magazine gaan we aan de hand van een column, essay, podcast en meer dieper in op die vraag. De artikelen in het online magazine vind je via deze link of klik rechts op de afbeelding.

Digitale bijeenkomst

Kennis en inzichten vergaar je het best door met elkaar in gesprek te gaan. Bestuurders, beleidsambtenaren, politici, bewonersinitiatieven, marktpartijen en andere samenwerkingspartners zijn allemaal partijen die nodig zijn om de energietransitie in de wijk te versnellen. Op onze eerste halte gingen we daarom uitvoerig met deze betrokkenen in de wijktransitie in gesprek.

Thema van deze online bijeenkomst: 'De klimaatneutrale woon- en leefomgeving: regie op de energietransitie van onze wijken'. Aan het woord onder meer: 

  • Petra Lettink, directeur van Klimaatverbond Nederland. Zij vertelde kort over de waarde van Warmetruiendag, het grote belang van energiebesparing en over de bredere context waarbinnen deze bijeenkomst plaatsvindt: het 30-jarig bestaan van vereniging Klimaatverbond Nederland;
  • Stephan Brandligt, voorzitter van Klimaatverbond Nederland en wethouder Duurzaamheid, Werk en inkomen en Financiën in gemeente Delft. Hij ging in op de uitdagingen voor gemeenten in de route naar een klimaatneutrale woon- en leefomgeving;
  • Jan Engels, projectleider Woon- en Leefomgeving bij Klimaatverbond Nederland. Hij vertelde over hoe we samen met 10 gemeenten aan de slag zijn met de samenlevingsroute via de European City Facility, een Europees programma om decentrale overheden te ondersteunen bij verschillende opgaven in de woon- en leefomgeving;
  • Nico Janssen, expert op het gebied van financiering en techniek in de energietransitie en partner in ons consortium. Hij nam ons mee in hoe we woonlastenneutraliteit en financiële en technische ontzorging voor verschillende doelgroepen kunnen organiseren als onderdeel van de samenlevingsroute.

De online bijeenkomst terugkijken

Whitepaper over de samenlevingsroute

In maart 2021 hebben we samen met ons consortium een whitepaper gepubliceerd over de samenlevingsroute en de rol van een Maatschappelijke Energiediensten Organisatie in een wijktransitie. Dit whitepaper vind je hier.

Meer weten? Meepraten?

Het thema (de regie op de) energietransitie met de wijk was de eerste halte op onze (online) toer door Nederland. Via deze pagina op onze website blijft u op de hoogte van de andere thema’s die we graag met jou, jouw collega’s en jouw partners in de energietransitie bespreken. Wil je verder praten over dit onderwerp of heb je vragen of suggesties over de andere thema’s op onze toer? Laat het ons weten. Mail ons op: communicatie@klimaatverbond.nl.