Het energiegebruik voor openbare verlichting zal de komende jaren verder dalen, zo verwacht een groot aantal gemeenten en provincies. Dit blijkt onderzoek dat door DHV is uitgevoerd in opdracht van de Taskforce Verlichting.

Zo'n 200 gemeenten en 8 provincies hebben een uitvoeringsplan voor energiezuinige openbare verlichting klaarliggen, waarmee ze de besparing willen bereiken. Agentschap NL monitort jaarlijks de vorderingen op het gebied van energie besparen en duurzaam inkopen. Aan de hand van de resultaten kunnen de juiste instrumenten en acties ontwikkeld worden om gemeenten en provincies op weg te helpen bij het realiseren van de Taskforce-doelstellingen.

Klimaatakkoord
Gemiddeld verwachten de provincies de komende twaalf jaar 21 procent   energie te besparen op de openbare verlichting (OVL). Bij gemeenten ligt het gemiddelde op 15 procent, met enkele uitschieters naar 40 procent energiebesparing. Op basis van de gemiddelde besparingsdoelstellingen die uit de uitvoeringsplannen rollen, halen gemeenten en provincies straks zo'n 2 procent energiebesparing per jaar. Hiermee zetten ze een stap richting de 3 procent die in de koploperaanpak van de Taskforce Verlichting als doelstelling is verwoord. Overigens halen gemeenten met de jaarlijkse 2 procent gemakkelijk het energiebesparingpercentage voor OVL dat in het Klimaatakkoord is vastgelegd. Daarmee spraken het Rijk en de Nederlandse gemeenten af om tussen 2007-2011 1,5 procent te besparen.

Duurzaam inkopen
Opvallend in de onderzoeksresultaten is verder dat de bekendheid met duurzaam inkopen tussen 2009-2010 is toegenomen. Honderd procent van de provincies en 78 procent van de gemeenten is nu op de hoogte van de criteria voor het duurzaam inkopen van de openbare verlichting. Bekend zijn criteria als 'het overal toepassen van dimbare OVL' en 'het duurzaam ontwerpen van installaties'. De gemeenten scoren overigens beter dan de provincies op duurzame inkoop van OVL. Maar liefst 99 gemeenten kopen tachtig procent duurzaam in en 177 gemeenten zitten al op vijftig procent. Bij provincies liggen de percentages iets lager: slechts vier provincies kopen openbare verlichting voor meer dan vijftig procent duurzaam in.

C02-uitstoot vermijden
De Taskforce Verlichting stimuleert gemeenten en provincies werk te maken van energiebesparing. Het is immers een vorm van bezuiniging. Van het eigen energiegebruik bij een gemeente gaat gemiddeld vijftig tot zeventig procent naar de openbare verlichting. In heel Nederland bedraagt het energiegebruik 700 miljoen kWh per jaar met in totaal 420 kton CO2 uitstoot. Hiervan is 90 tot 95 procent voor gemeentelijke OVL. Als de Taskforce-doelstellingen worden gehaald, vermijden gemeenten en provincies 169 kton CO2-uitstoot.

Lees hier het onderzoek van DHV i.o.v. Taskforce Verlichting.