De koeltebehoefte is bij een meerderheid van de gemeenten, provincies en waterschappen niet in beeld, blijkt uit een onlangs gehouden enquête van Klimaatverbond Nederland. De koeltebehoefte heeft een eigen energievraag, die meegroeit met de klimaatverandering. Deze energievraag die met de koeltebehoefte samenhangt, wordt bij ruim 85% van de respondenten niet meegenomen en gekoppeld in de energietransitie.

Bij gemeenten die aangeven dat ze wel werken aan de koeltebehoefte blijkt - bij navraag - dat ze het vooral herkennen als belangrijk klimaatadaptatieonderwerp: het wordt bekeken en benaderd vanuit de relatie met de toenemende hitte(stress). Slechts een tweetal gemeenten (van de 71 respondenten) geeft aan er actief mee bezig te zijn.

Bij elf van de respondenten is wel inzicht van de toenemende koeltebehoefte gekoppeld aan de veranderende energievraag hiervoor, maar het is nog niet in uitvoering op beleidsmatig niveau. Kortom, de energiebehoefte die samenhangt met actieve koeling is een vraagstuk dat maar bij circa 15% van de gemeenten in beeld is.

Hoe gaan we nu verder?

Door betere isolatie van woningen daalt de warmtebehoefte sterk. De koeltebehoefte lijkt daarentegen juist te groeien door de betere isolatie (warmte kan er via zonlicht wel in, maar niet meer uit). Klimaatverbond Nederland wil het inzichtelijk maken en agenderen van deze stijgende behoefte voor koelte niet alleen uitvoeren: wij willen bouwen aan een coalitie van kennisinstellingen en marktpartijen.

Samen vraagstuk koeltebehoefte meer inzichtelijk maken

Hiervoor hebben we al de eerste stappen gezet. Zo zijn wij, naast het uitzetten van de enquête, een samenwerking aangegaan met de Hogeschool van Amsterdam (die vooral op een praktische manier de koeltebehoefte in kaart wil brengen) en Stichting W/E adviseurs. Ook zijn wij sinds begin april een samenwerking aan het verkennen met Deltares omtrent aquathermie en de koeltebehoefte.

Rol van ventilatie 

Een ander aspect waar wij inzicht in willen krijgen is de rol die ventilatie speelt in deze opgave. Ventilatie kan namelijk bijdragen aan zowel verwarming als verkoeling. Daarnaast heeft ventilatie een duidelijke link met gezondheid (fijnstof, vocht, CO2, schimmels). Hierover loopt contact met de GGD.

Koeltevraagstuk als onderdeel van lokaal beleid

Uiteindelijk is het onze bedoeling om het koeltevraagstuk beleidsmatig bij diverse partijen ( o.a. het Rijk) geagendeerd te krijgen. Onze leden gaan wij vervolgens ondersteunen met een praktijkgerichte aanpak om hiermee aan de slag te gaan.

Meer informatie over koelte

Medio mei verschijnt het volledig uitgewerkte rapport n.a.v. de enquête hier op onze website. Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u samen met Klimaatverbond Nederland beleidsmatig aan de slag? Neemt u dan contact op met kwartiermaker Jan Engels via jan.engels@klimaatverbond.nl of Maisam Haydary via maisam.haydary@klimaatverbond.nl. Bellen kan uiteraard ook: 088-0238900.

Foto air conditioning: ElasticComputeFarm via Pixabay
nFoto ventilatie: olafpictures via Pixabay