Energiezuinige gebouwen (met een groen energielabel) scoren gemiddeld beter qua huurprijs dan niet-zuinige gebouwen. Onderzoek van Universiteit Maastricht en RSM Erasmus Universiteit wijst uit dat minder zuinige kantoren gemiddeld een 6,5% lagere huurprijs opbrengen dan zuinige kantoren.

Wanneer gebouwen in de nabijheid van stations en andere voorzieningen zijn gelegen, heeft dat juist een positief effect op de huurprijs. Kantoren met "niet-groene" energielabels (labelklassen D of lager) realiseren een huurprijs die ruim 6% lager ligt dan vergelijkbare gebouwen met een "groen" energielabel (label C of hoger). Dit blijkt uit een recente studie uitgevoerd door dr. Nils Kok (Universiteit Maastricht) en dr. Maarten Jennen (Erasmus Universiteit) in opdracht van DTZ Zadelhoff en Agentschap NL. Naast deze "discount" voor gebouwen uit minder zuinige labelklassen toont het onderzoek ook aan dat de nabijheid van een treinstation een significant effect op de huur heeft. Als de afstand tot het dichtstbijzijnde station met een kilometer toeneemt, resulteert dat in een huurprijsdaling van circa 13%.

Belangrijke waarde voor kantorenmarkt
De onderzoeksresultaten zijn afgeleid uit een statistische analyse van ruim 1100 huurtransacties, op basis van de energielabel-database, gekoppeld aan transactiedata van de drie grootste Nederlandse makelaars. Het onderzoek corrigeert voor de belangrijkste huurprijsbepalende factoren van kantoorruimte: locatie, leeftijd en grootte van kantoorgebouwen. Albert Hulshoff van Agentschap NL: "Dit onderzoek heeft een belangrijke waarde voor de Nederlandse kantorenmarkt. Beleggers beseften al dat duurzaamheid rendeert, maar het is nu ook op basis van wetenschappelijk onderzoek aangetoond."

In lijn met Amerikaanse resultaten
De resultaten uit dit onderzoek staan in lijn met eerdere onderzoeksresultaten voor de Amerikaanse kantorenmarkt. Nils Kok: "Onze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor de portefeuilles van beleggers op de Nederlandse kantorenmarkt, maar ook voor vastgoedfinanciers en taxateurs. De huurprijsontwikkelingen van onzuinige en zuinige kantoorpanden lopen sinds 2009 sterk uiteen. Ook bereikbaarheid betaalt." Medeonderzoeker Maarten Jennen vult aan: "Zowel energiezuinigheid als bereikbaarheid zijn direct meetbare elementen van duurzaamheid. Beide elementen hebben een directe impact op de waardeontwikkeling van zowel "niet-groene", onzuinige panden als kantoren op traditionele, "monofunctionele" locaties."

Onderzoek sluit aan op marktbevindingen
Frank van der Sluys, hoofd Research DTZ Zadelhoff: "Onder beleggers is vooral belangstelling voor kwalitatief goede producten. Duurzame gebouwen met langlopende huurcontracten op goede locaties, die uitstekend bereikbaar zijn. Er is kwalitatieve schaarste op stationslocaties in grote steden, locaties met voldoende parkeermogelijkheden en locaties met een positieve stadsbeleving.

bron:  AgentschapNL 22 feb. 2011