Gemeenten staan aan de vooravond van een grote uitdaging: het vormgeven van de lokale energietransitie. Sommige gemeenten zijn al begonnen met het ontwikkelen van een visie of programma, anderen oriënteren zich op wat komen gaat, mede met het oog op de komende

Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Klimaatverbond Nederland schreef speciaal voor deze verkiezingen een handreiking die u hier kunt vinden. 

Ook Enexis Groep is ervan overtuigd dat goede samenwerking van belang is om tot oplossingen te komen die zowel duurzaam, betrouwbaar als betaalbaar zijn. De organisatie ziet het dan ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de energietransitie. Enexis Groep wil daarom (waaronder Enexis Netbeheer en Enpuls) graag de gemeenten ondersteunen met een stappenplan voor elke fase van het proces.

U vindt het  stappenplan op de website van Enexis: www.enexisgroep.nl/energieplan. U vindt hier tevens een kort animatiefilmpje.