Op dit moment is er zwaar weer op komst, bezuinigingen treffen alle decentrale overheden. Zoals u weet ontkomt het energie- en klimaatbeleid daar ook niet aan. Daarom is het van belang uw stem te laten horen en ons te laten weten welke koers het bestuur van Het Klimaatverbond in uw ogen moet varen.

In 2012 loopt de SLOK-regeling af. De Rijksoverheid heeft geen middelen beschikbaar (gesteld) voor stimulering. Ook wordt de ondersteuning van Agentschap NL afgebouwd voor de kleinere gemeenten. Zij gaat zich focussen op de grootste 40 gemeenten. Het Klimaatverbond zoekt nu actief naar andere mogelijkheden en ziet kansen binnen Europa. Het Klimaatverbond heeft met alle spelers in Nederland en Europa contacten en zit regelmatig met hen om de tafel. Voor een goede en krachtige lobby is inzage nodig in de door u verwachte effecten op uw klimaat- en energiebeleid de komende jaren.En uw mening over de speerpunten voor het Klimaatverbond voor de komende jaren. Waar moeten de accenten worden gelegd. Waar moet 'op gelopen' worden?

Invullen van deze enquête kost circa 8 minuten. Uw tijd helpt uw beleid en dat van uw collega's. De sluitingsdatum is 13 juni a.s.