De energieke samenleving is een gelijkwaardig en representatief samenspel tussen de overheid, het bedrijfsleven en bewoners in de totstandkoming en uitvoering van lokaal klimaat- en energiebeleid. De meeste gemeenten geven aan de energieke samenleving een belangrijk vraagstuk te vinden, waar meer aandacht voor moet komen. Dit blijkt uit een enquête van Klimaatverbond Nederland.

In het rapport over de enquête Energie Samenleving - Epicantus via Pixabaykomen diverse thema’s en onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld: de huidige rol en visie van gemeenten bij dit vraagstuk, de mogelijkheden voor bewonersinitiatieven en mogelijke belemmeringen die de gemeenten ervaren. Tevens worden er een aantal ondersteuningsbehoeften genoemd. 

Vervolgtraject Energieke Samenleving

Met dit onderzoek hebben we een begin gemaakt aan dit traject. In de komende tijd gaan wij de koers verder bepalen en dit vraagstuk een vervolg geven. Hierbij zullen we voornamelijk kijken hoe we zo goed mogelijk in kunnen spelen op de behoeften van onze leden. 

Gemeenten en de energieke samenleving - Klimaatverbond Nederland

Foto: Epicantus via Pixabay