Op vrijdag 13 juni reikte Godelieve Wijffels, directeur van Natuur en Milieu Overijssel, de Groene trui uit aan wethouder Van Agteren van de gemeente Enschede. Enschede krijgt de Groene trui voor de manier waarop duurzaamheid in vrijwel alle beleidsthema’s geïntegreerd is. Mooie ambities zijn er voor een groene economische groei, het stimuleren van zonne-energie, 90% hergebruik van afval, nieuwe vormen van medezeggenschap bij beleid en projecten en vrij besteedbare wijkbudgetten voor bewonersinitiatieven. De gemeente wordt op de voet gevolgd door de gemeenten Tubbergen en Hengelo.

In vergelijking met vier jaar geleden, toen Natuur en Milieu Overijssel de collegeakkoorden ook beoordeelde, valt op dat duurzaamheid en duurzame energie nog steeds de volle aandacht krijgen van gemeenten. Daarentegen is natuur en landschapsbeleid vrijwel afwezig in de akkoorden.

In 2006 en 2010 heeft Natuur en Milieu Overijssel de collegeakkoorden van alle Overijsselse gemeenten ook beoordeeld op natuur en duurzaamheid. In 2006 kreeg de gemeente Hardenberg de Groene trui en in 2010 was dat Steenwijkerland. In beide jaren scoorde de gemeente Enschede ook hoog. De akkoorden zijn beoordeeld op thema’s als milieuvriendelijk verkeersbeleid, zuinig ruimtegebruik, groen in de stad, natuur en landschap, energie en duurzaam bouwen, milieukwaliteit en recreatie. De gemeente Enschede scoorde van alle 21 gemeenten de meeste punten (38 van 55 punten) en mag zich met trots de nieuwe Groene truidrager noemen. De gemeente Enschede wordt uitgedaagd om de groene trui elke maand door te geven aan een vernieuwend groen bewonersinitiatief om recht te doen aan de titel van het collegekakkoord: 'Duurzaam, Samen, Sterker!'’. 

In zijn algemeenheid valt een aantal zaken op in de collegeakkoorden. Zoals te verwachten spelen de bezuinigingen in alle akkoorden een grote rol. Op enkele gemeenten na zijn duurzaamheid, energie, afval en participatie belangrijke items. Alhoewel de kracht van de samenleving een groot item is, ziet Natuur en Milieu Overijssel dit lang niet overal terug in concrete, vernieuwende bestuursstijlen. De gemeenten Enschede, Tubbergen, Zwolle en Hellendoorn lijken hierin de sterkste vernieuwers en hebben concrete ideeën. 'Overall' scoorden zeven gemeenten uitstekend, tien redelijk en vier zeer matig.