In de praktijk van veel beleidsmedewerkers duizelen de verschillende termen regelmatig. Klimaatbeleid, circulaire economie en governance zijn echter bij elkaar horende thema’s. Op verzoek van Klimaatverbond Nederland en de Nederlandse Klimaatcoalitie heeft Douwe Jan Joustra (ICE-Amsterdam) een essay geschreven dat hier meer duiding en richting aan geeft. Om te lezen en te gebruiken!

Download hier het essay over de rol van lokaal bestuur bij klimaat, duurzaamheid en circulaire economie.