Nieuwe initiatieven en sociale innovatie inspireren een verschuiving naar duurzame, hoogwaardige leefstijlen in Europa in 2050. Jonge mensen zijn zich bewust van uitdagingen die milieu en omgeving zijn, maar de koppeling naar hun eigen lifestyle is nog niet duidelijk', zegt Fabienne Pierre, Programma Officer UNEP naar aanleiding van het rapport Sustainable Lifestyles: Today's Facts & Tomorrow's Trends.

Het onderzoek werd onlangs uitgebracht door SPREAD Sustainable Lifestyles 2050.

Duurzaam willen leven
Het onderzoek richt zich op 4 gebieden: consumeren, leven, mobiliteit en gezondheid en maatschappij. Uit het onderzoek blijkdt dat de meeste Europeanen nu nog niet duurzaam leven. Maar burgers, consumenten en andere stakeholders veranderen wel steeds meer in de richting van een meer duurzame levensstijl.

Duurzame levensstijl
De politiek en bedrijven hebben zich tot nu toe vooral gericht op productefficiency, maar nog weinig op duurzame levensstijlen in het algemeen, zo blijkt uit het rapport. Een uitzondering wordt gemaakt voor businessmodellen die gemeenschappelijke consumptie als kern hebben, zoals deel, ruil- of leen of leasemodellen. Mensen beginnen wel steeds meer oog te krijgen voor de verbinding tussen productie en consumptie. Overal in Europa zijn initiatieven gestart om actie te ondernemen. Duurzame ondernemers, CSO's en NGO's zijn volgens de onderzoekers belangrijke intermediairs om doelen en verwachtingen op één lijn te krijgen.

Over SPREAD Sustainable Lifestyles 2050
European Social Platform Project SPREAD Sustainable Lifestyles 2050 is een Europees project dat loopt van januari 2011 tot december 2012. Verschillende stakeholders uit het bedrijfsleven, onderzoek, beleidswereld en maatschappelijk middenveld werken mee aan de ontwikkeling van een visie op duurzame leefstijlen in 2050. Dit proces moet resulteren in een routekaart voor strategische acties voor beleidsmakers en innovatieve ideeën voor bedrijven, onderzoek en maatschappij, om zo duurzame leefstijlen in Europa mogelijk te maken.

Het project wordt geleid door UNEP/het Wuppertal Institute Collaborating Centre for Sustainable Consumption and Production (CSCP, Duitsland), de coördinerende partner. De volgende partners nemen deel aan het projectconsortium: Demos Helsinki (Finland), het Energie onderzoeks Centrum Nederland (ECN, Nederland), Politecnico di Milano (Polimi, Italië), EuroHealthNet, het International Institute for Industrial Environmental Economics van de Universiteit van Lund (ULUND, Zweden), the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC, Hongarije), Ecoinstitut Barcelona (ECOI, Spanje), the Northern Alliance for Sustainability (ANPED, België) en Ashoka France (Frankrijk). Het project wordt gefinancierd door het 7e Kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie (Call SSH-2010-2.1-4).

Meer informatie is te vinden op de website www.sustainable-lifestyles.eu en op de online SPREAD-gemeenschap http://spread2050.ning.com. (via: Duurzamer Werken)