De analyse van varianten van EU-luchtbeleid voor het jaar 2020 laat zien dat door luchtbeleid de CO2-prijs tot 33% lager wordt. Wanneer de EU besluit tot vergaande doelen voor terugdringen van luchtvervuiling kan de CO2-prijs zelfs naar nul gaan. Dit blijkt uit een Engelstalige studie, uitgevoerd door het CPB en het PBL.

In deze studie is gebruik gemaakt van het algemeen evenwichtsmodel (Computable General Equilibrium Model) WorldScan om de wisselwerking te analyseren tussen beleid in Europa om luchtvervuiling tegen te gaan en beleid om klimaatverandering tegen te gaan. WorldScan neemt in berekeningen zowel emissies van broeikasgassen (CO2, N2O, CH4) als van luchtverontreinigende stoffen (SO2, NOx, NH3 en PM2.5) mee. Daarnaast zijn in het model vergelijkingen opgenomen die het mogelijk te maken om de inzet van 'end-of-pipe' maatregelen te simuleren. Resultaten laten zien dat kosteneffectieve reductie van luchtvervuilende uitstoot voor niet meer dan 50% door end-of-pipe maatregelen gebeurt. Dat betekent dat tenminste 50% van de benodigde reductie gerealiseerd wordt door veranderingen in energiegebruik door efficiëntieverbeteringen, verandering van brandstoftype en andere structuurveranderingen in de economie. Daardoor worden ook emissies van broeikasgassen beperkt.