Op 21 en 22 november was Klimaatverbond in de Hongaarse stad Györ voor Change the power - (Em)Power to Change. Een Europese project met 20 partners uit 11 landen om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties onder aandacht te brengen bij gemeentes, provincies, waterschappen en het grote publiek.

Samen werd er gekeken naar de stand van zaken na het eerste jaar en werd gedeeld hoe de komende twee jaren eruit gaan zien.

ntLokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen

Klimaatverbond Nederland is samen met de gemeente Den Haag partner van het project. Samen zullen wij de komende jaren meer doen met deze doelen. Bij deze klimaatdoelen staat de boodschap “lokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen” centraal. Onder meer de 17 werelddoelen, ook wel Duurzame Ontwikkelinsgdoelen of Sustainable Development Goals (SDG's) genoemd, zullen de komende jaren door Klimaatverbond Nederland meer onder de aandacht worden gebracht bij gemeentes, provincies, waterschappen en het grote publiek. Op onze projectpagina leest u meer over deze 17 wereldoelen.

De partners

ntMeer informatie

Bent benieuwd naar het project Change to power - (Em)Power to Change en wilt u aanhaken? Of heeft u vragen? U kunt contact opnemen over dit project met Lawrence Cheuk, projectleider van het project via Lawrence.Cheuk@klimaatverbond.nl