Op 2, 16 en 23 oktober vonden in Assen, Zaanstad en Breda de drie regionale bijeenkomsten 'Bouwen aan duurzame coalities plaats. Het waren geslaagde bijeenkomsten die veel gespreksstof opleverden en veel inspiratie gaven aan de deelnemers. Het thema van de veranderende rol van de overheid en de beweging van onderaf (de Energieke Samenleving) speelt bij veel gemeenten.

Hieronder vindt u een foto-impressie van de drie regionale bijeenkomsten.