Het gaat goed met de Gelderse inzet van hernieuwbare energiebronnen. Het energiegebruik is daarentegen toegenomen en de beoogde reductie van broeikasgassen blijft o.a. daardoor achter bij de doelen. Dit zijn de conclusies uit de jaarlijkse monitoring van het Gelders Energieakkoord (GEA). Het gaat hier om gegevens over 2018 - de meest recente cijfers op dit moment.

Bekijk hier het volledige persbericht inclusief alle rapporten hier op onze website.

Over het GEA

Het Gelders Energieakkoord, kortweg GEA, is een initiatief van de Natuur en Milieu Gelderland (toen nog GNMF), Klimaatverbond Nederland en netwerkbedrijf Alliander. Het Gelders Energieakkoord is een uitwerking van het Nationale Energieakkoord voor de Gelderse situatie. Thema’s als energiebesparing, decentrale duurzame energie en de financiering daarvan staan centraal in het akkoord. Jaarlijks wordt bekeken of ambities scherper kunnen worden gesteld en of nieuwe doelstellingen kunnen worden toegevoegd.