U weet dat het realiseren van een gemeentelijke klimaatagenda een stevige klus is. Ook beseft u dat er lobby nodig is om betere nationale en internationale condities te scheppen voor de uitvoering van deze klimaatagenda. Verder vindt u het prettig om kennis uit te wisselen met andere lokale en regionale organisaties en om te leren van innovatieve voorbeeldprojecten. Daarom is uw gemeente lid van het Klimaatverbond. Soms heeft u behoefte aan een gesprek over uw eigen klimaatagenda en de rol die het Klimaatverbond daarbij kan spelen. In dat geval komen wij graag bij u langs.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en medewerkers Klimaatverbond Nederland