Jan Jacob van Dijk is sinds april 2011 namens het CDA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Tijdens de ALV van 20 januari jl. is hij benoemd tot bestuurslid van Klimaatverbond Nederland.

De heer van Dijk is met ingang van 29 april 2015 verantwoordelijk voor vitaal platteland (natuur, landbouw), economie (recreatie & toerisme), energietransitie, breedband en bestuur Interprovinciaal Overleg. Tussen 2002 en 2010 was hij lid van de Tweede Kamer. Daar had hij onder andere Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn portefeuille. Van Dijk is bovendien bijzonder hoogleraar christelijk sociaal denken bij de Faculteit Bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. U vindt hem op twitter via @JanJacobvDijk.

Klimaatverbond Nederland werkt succesvol samen met provincie Gelderland. De Zonatlas en het Gelderse Energieakkoord komen in nauwe samenwerking tot stand en tot nu toe leveren deze activiteiten ook concrete resultaten op. Namelijk zonnepanelen op daken, nieuwe samenwerkingen in de energieke samenleving en vernieuwende, toekomstbestendige besluiten over financiering van duurzaamheid.

Als bestuurslid zal de heer van Dijk zich onder andere inzetten voor provinciale energieakkoorden.