Met ambitieuze verkeers- en vervoersplannen willen de meeste gemeenten veilig verkeer, goede bereikbaarheid en aandacht voor duurzame mobiliteit. Cruciale, maar vaak vergeten onderdelen hiervan zijn bewustwording en gedragsverandering. Het scholenprogramma Groene Voetstappen voorziet hierin.

Basisscholen gaan binnenkort aan de slag met het lesprogramma voor 2018-2019. Daarom vragen wij u het Groene Voetstapprogramma (weer) gratis aan te bieden aan de scholen in uw werkgebied. Gedurende de campagneweek kunnen ook activiteiten worden georganiseerd vanuit beleidsthema's als luchtkwaliteit, gezondheid, verkeersveiligheid en klimaat. Ook kan de wethouder een bezoek brengen aan een deelnemende school om over deze beleidsthema's te praten.

Aanbod

Klimaatverbond Nederland organiseert jaarlijks de Groene Voetstappenweek en een Kinderklimaattop voor basisscholen. Gedurende de week houden de kinderen in de klas op een digitaal scorebord of een stickerboekje bij hoe zij naar school gekomen zijn. Wie lopend, met de fiets of op de step naar school komt krijgt een Groene Voetstapsticker en een extra vinkje als ze ook een van hun ouders hebben kunnen motiveren met de fiets of trein naar hun werk te gaan.

Voor de leerkrachten zijn werkbladen beschikbaar over mobiliteit, klimaat en duurzame energie, waarin de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) naar voren komen.Gedragsverandering

Uit onderzoek blijkt dat mensen meerdere keren een handeling moeten doen om een nieuwe gewoonte aan te leren. Dit werkt het beste als er een groepsgevoel ontstaat. Een week met de hele school lopend en fietsend naar school werkt daarom het hele jaar door. Verder weten wij dat kinderen de sleutelfiguren zijn van verandering en duurzaam gedrag. Met Groene Voetstappen blijkt namelijk steeds weer dat kinderen het goede voorbeeld geven aan hun ouders en hun leeftijdgenoten.

Praktische gegevens

Wat: actieweek voor basisscholen op het gebied van duurzame mobiliteit
Wanneer: 24 t/m 30 september 2018 (of andere week naar keuze)
Kosten: Deelname met digitaal scorebord € 0,20 per leerling. Deelname met digitaal scorebord plus gedrukte stickers en boekjes € 0,40 per leerling.
Aanmelden: U kunt de scholen zich individueel laten aanmelden of de aanmeldingen verzamelen en in één keer aan ons doorgeven via www.groenevoetstappen.nl/aanmelden.

Wij willen het liefst dat de kinderen elke dag zoveel mogelijke groene voetstappen zetten. Met deze campagneweek hopen we de kinderen daarom te inspireren om vaker te gaan lopen of de fiets te pakken. Niet alleen kinderen worden geïnspireerd; ook leerkrachten en ouders worden zich met deze campagne bewuster van duurzaamheid, milieu en de verkeersveiligheid rondom scholen.

Download hier een voorbeeldbrief voor de scholen en vind alle informatie online op www.groenevoetstappen.nl.