Gelderland moet zich aansluiten bij de Europese beweging die zich richt op een duurzame economie. Aldus Jeremy Rifkin, de Amerikaanse econoom en spreker bij het jaarcongres van het Gelders Energieakkoord. Rifkin ziet parallellen met soortgelijke initiatieven in Noord-Frankrijk, Luxemburg en de regio Rotterdam/Den Haag.

Jeremy Rifkin was het onbetwiste hoogtepunt op het tweede jaarcongres van het Gelders Energieakkoord. Hij inspireerde de 500 aanwezigen met een indrukwekkend  verhaal over de staat van de economie, de stand van het klimaat en de komst van een derde industriële revolutie. De conclusie: we hebben 40 tot 80 jaar om tot een wezenlijk ander economisch systeem te komen. Hij daagde bestuurders van overheid en bedrijven uit om daarmee nu een start te maken. Goed georganiseerd, met een overkoepelend plan voor mobiliteit, energie en communicatiesystemen. Met name de twintigers werden, tussen een overwegend grijzend publiek, aangesproken aan de slag te gaan.

Versnelling

De congresgangers lieten zich dat geen tweede keer zeggen en begonnen de toekomst te schetsen aan de hand van 22 thema’s. Van zon tot monitoring, van procesindustrie tot voorbeeldige overheid werd gepraat over de opgave van Rifkin. Van de millenials. Van onze kinderen. Of toch vooral van onszelf.  Aan het eind van het congres beloofde de tafel innovatie zich om te dopen tot de tafel versnelling en met de resultaten van het congres aan de slag te gaan.

Met mooie inhoud, veel mogelijkheden tot netwerken, perfect en gevarieerd eten en drinken en inspirerende afsluiting met percussie stond het congres als een huis.

Tweedaagse

Rifkin was twee dagen op pad voor het GEA. Zijn congres optreden was het derde van de twee dagen dat Rifkin in Nederland was. Hij sprak dinsdag met Gedeputeerde Staten en met zestig bestuurders en directeuren van Gelderse ondernemingen. Woensdagochtend sprak hij de studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen toe. Tussendoor was er nog tijd voor het signeren van boeken, een persconferentie en een persgesprekken. Een bezoek dat de Gelderse partijen inspireerde en in haar visie bevestigde om in samenwerking te bouwen aan een energieneutraal Gelderland. 

Foto's van alle evenmenten rondom het jaarcongers zijn hier te vinden.

Steeds meer partijen nemen deel aan GEA

In het Gelders Energieakkoord werken inmiddels 190toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in Gelderland samen. Steeds meer partijen sluiten zich aan, waarmee zij zich verbinden aan deze krachtige beweging in energietransitie. Meer informatie over het Gelders Energieakkoord lees je hier: www.geldersenergieakkoord.nl.

Foto's: Rob Voss