Gemeente Krimpenerwaard heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland hen van harte welkom heten! Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Krimpenerwaard het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

Gemeente Krimpenerwaard gaat op termijn voor energieneutraal. Dat wil zeggen dat zij energie besparen en alle energie die ze gebruiken zelf opwekken. De projecten van het Klimaatverbond sluiten hierbij aan. Zo hebben ambtenaren en leden van de gemeenteraad meegedaan met de Energy Battle. Dit is een wedstrijd waarin teams van gemeenten laten zien dat een elektriciteitsbesparing in huis van 10 tot 20% in een maand goed haalbaar is.

Als gemeente zijn zij actief met het klimaatbeleid bezig, als voorbeeld en stimulans voor de burgers en bedrijven.

Zo zijn we deelnemer in het energieconvenant van WaardZaam om 10% energie te besparen de komende drie jaar. Wethouder Pieter Neven: “samenwerken aan energiebesparing werkt stimulerend! Daarom sluiten we ons aan bij het Klimaatverbond. Samenwerking in onze gemeente stimuleren we via WaardZaam. Lokaal raad ik organisaties aan om zich aan te sluiten bij WaardZaam.”

Onlangs zijn bijvoorbeeld in onze gebouwen slimme meters geplaatst om het energieverbruik beter te monitoren, want meten is weten.

Samen met andere lokale overheden werken deze gemeenten aan een krachtig en lokaal energie- en klimaatbeleid dat bestand is tegen externe beleidswijzigingen. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland deze gemeenten van harte welkom heten!

De Vereniging Klimaatverbond Nederland is actief sinds 1992 en vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze unieke achterban heeft Klimaatverbond Nederland wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen bijna 10 miljoen inwoners.