Lokale overheden die met almaar schaarser wordende middelen toch willen inzetten op duurzaamheid om hun klimaatdoelen te bereiken, moeten zich meer richten op het mkb. Daar is namelijk nog een wereld te winnen.

Bij de nieuwste projecten van Het Klimaatverbond, zoals de winkeldeurenactie Houd de Warmte Binnen, staat het faciliteren van het mkb bij het nemen van energiebesparende maatregelen centraal. Volgens Theo Elfrink, adviseur gemeenten en energie bij Agentschap NL, nemen veel bedrijven op vergaande manier duurzame en energiebesparende maatregelen en halen ze daarbij de overheid links en rechts in. In de praktijk blijkt dat bedrijven die met energiebesparende maatregelen zijn begonnen, daarmee doorgaan. Gemeenten moeten daarop inhaken en een faciliterende rol spelen, bijvoorbeeld door achterblijvers in contact te brengen met de koplopers. Op verschillende plaatsen in Nederland zoals Diemen en Nijmegen, hebben gemeenten platforms geïnitieerd waarop bedrijven die samen op een zelfde bedrijventerrein zitten, met elkaar in contact komen om gezamenlijk maatregelen te nemen. Wanneer de vonk eenmaal is overgeslagen, is het vaak een eenvoudiger exercitie om de jaarlijkse 2% energiebesparing te realiseren die Europa en Nederland hebben afgesproken, aldus Elfrink.

Bron: Milieu Magazine (december 2010)