De Lokale Duurzaamheidsmeter is een instrument dat inzicht biedt in de ambities en initiatieven van gemeenten op het gebied van duurzame ontwikkeling. De afgelopen periode hebben 57 gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de Lokale Duurzaamheidsmeter in te vullen. De gemeente Nijmegen voert de tussenstand van de Lokale Duurzaamheidsmeter aan, op de voet gevolgd door de gemeenten Breda en Leeuwarden. Ook uw gemeente kan nog meedoen door de Lokale Duurzaamheidsmeter voor 25 december in te vullen.

De Duurzaamheidsmeter is opgebouwd rond de hoofdthema’s People Planet Profit:

nttttPeoplenttttPlanetnttttProfit
nttttVerankering in de organisatienttttKlimaat & energienttttDuurzaam Inkopen
nttttBurgerparticipatienttttNatuur & WaternttttDuurzame mobiliteit
nttttDuurzaamheid en SamenlevingnttttAfval & VervuilingnttttMVO / Duurzaam Ondernemen

 

 

 

 

 

Gemeenten beantwoorden online 145 gesloten vragen die de uiteindelijke score bepalen. De vragen zijn voornamelijk gericht op de ambitie en het beleid van de gemeente zelf. Het resultaat en effect hiervan blijft buiten beschouwing. De totaalscores van alle deelnemende gemeenten zijn hier te vinden.

Waarom een benchmark?
Een benchmark kan op verschillende niveaus bijdragen aan de energieke samenleving:

  • nttbinnen de gemeentelijke organisatie zelf
  • ntttussen gemeente en lokale samenleving
  • ntttussen gemeenten onderling
  • ntttussen decentraal en nationaal niveau

De functie van de benchmark is daarbij om niet alleen te kunnen leren en inspireren maar ook om te kunnen sturen. De relatie tussen decentraal en nationaal niveau is daarvoor met name voor de bestuurlijke begeleidingscommissie van de ondersteuningsstructuur van belang.

De doelstellingen van het Energieakkoord staan op lokaal niveau in nauw verband met klimaatbeleid en duurzaamheidsbeleid. De elementen van het Energieakkoord sluiten dus goed aan bij de bredere context van de Duurzaamheidsmeter.