Gemeente Nijmegen heeft een besparing van maar liefst 24% elektriciteit en 26% gas gerealiseerd tijdens de vierde editie van de Klimaatverbond Energy Battle en is daarmee uitgeroepen tot de winnende gemeente van deze landelijke energiebesparingswedstrijd. Gemeente Heemskerk heeft 14% elektra en 34% gas bespaard en eindigde op de tweede plaats. Gemeente Krimpen aan den IJssel realiseerde een besparing van 16% elektra en 27% gas en neemt daarmee de derde plaats in.

Ambtenaren, raadsleden, scholieren, ouders en bewoners van de gemeenten Enschede, Nijmegen, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Eindhoven, Helmond, Zaanstad, Krimpen aan den IJssel en Schiedam hebben de afgelopen maanden keihard energie bespaard tijdens de Klimaatverbond Energy Battle. De deelnemers bespaarden thuis in vier maanden tijd gemiddeld 15% elektriciteit en 16% gas, wat gelijk staat aan het gemiddelde verbruik van bijna veertig huishoudens. Als ze deze besparing een jaar volhouden zouden zij tot € 340,- kunnen besparen op hun energierekening. Met behulp van een energiedisplay, de Wattcher, kregen de deelnemers inzicht in hun verbruik. De deelnemers werden ondersteund via de wedstrijdwebsite. Na vier weken werden de elektriciteitsmeters doorgegeven aan het volgende team. Zo werden er drie rondes gespeeld. Door deel te nemen aan de Klimaatverbond Energy Battle dragen de deelnemende gemeenten zichtbaar en met meetbare resultaten bij aan het landelijk gestelde doel om 1,5% energie te besparen. Volgens de laatste evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt dit percentage niet gehaald.

Veel deelnemers hebben hun deelname aan de Klimaatverbond Energy Battle ervaren als een zeer boeiende ervaring waardoor ze veel beter opletten hoe ze thuis omgaan met apparaten die energie verbruiken. De deelnemers komen er tijdens de wedstrijd achter wat het effect is van hun eigen gedrag op hun energierekening. Deelnemer Ab schrijft op het forum: “Ik schrik me af en toe een hoedje wanneer het verbruik omhoog gaat van 180 naar 2200 Watt; dan blijkt de wasmachine te draaien, een magnetron te werken of de droger aan te staan. Of onnodig lampen in de keuken aan te staan. Je blijft wel alert!”

De Klimaatverbond Energy Battle eindigt officieel op de Greenchoice Warme Truiendag, de nationale energiebesparingactie. Dit is een initiatief van Klimaatverbond Nederland en Greenchoice om aandacht te vragen voor het belang van energiebesparing. Steeds meer mensen realiseren zich dat energiebesparing iets is waar ze zelf direct en gemakkelijk invloed op uit kunnen oefenen en dat het direct financieel voordeel oplevert. Een huishouden kan eenvoudig tot wel € 600,- per jaar besparen zonder op comfort in te leveren: de verwarming een uur voor het slapen uitzetten, ongebruikte ruimtes niet verwarmen en de thermostaat een graadje lager zetten (Bron: Milieu Centraal).

Het hoofddoel van het rijksbeleid voor energiebesparing in de gebouwde omgeving is het realiseren van twintig procent reductie in CO2-uitstoot tussen 1990 en 2020. Omdat de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving volledig afkomstig is uit verbranding van fossiele energie, is energiebesparing een belangrijk middel om het CO2-doel te halen. Uit de meest recente evaluatie van het totale nationale energiebeleid – de Nationale Energieverkenning 2014 (NEV) – blijkt dat het energiegebruik en de bijbehorende CO2-uitstoot in 2020 waarschijnlijk niet gedaald zullen zijn tot het beoogde niveau, maar uitkomen op 10% boven het gestelde doel. “Het rijksbeleid voor energiebesparing richt zich hoofdzakelijk op het stimuleren van investeringen in energetische verbetering van gebouwen, installaties en apparaten. Energiebesparing door aanpassing van routinematig gedrag (deuren sluiten, trui aan in plaats van thermostaat omhoog, alleen ruimtes verwarmen wanneer die gebruikt worden) krijgt in het beleid nauwelijks aandacht. Een potentieel belangrijke bron van energiebesparing blijft hierdoor onbenut.” (Bron: evaluatie PBL)

De Klimaatverbond Energy Battle is een energiebesparingswedstrijd waarin we deelnemers laten ervaren dat een gemiddelde besparing van 5 tot 10% realistisch en eenvoudig haalbaar is. Aan deze editie hebben dertig teams van tien gemeenten deelgenomen. 250 deelnemende huishoudens hebben het hele traject van vier weken doorlopen. Het team dat de hoogste besparing realiseerde, is het eerste team van Nijmegen met een besparing van 28% elektra en 46% gas. Alle deelnemers uit dit team ontvangen een cadeaubox met duurzame producten van Eco-Logisch, de winkel met milieuvriendelijke producten voor in en om het huis, tijdens de prijsuitreiking op de Greenchoice Warme Truiendag (vrijdag 6 februari).

(Foto: Jacqueline van den Boom)