Op donderdag 3 september heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn namens de gemeente Oldebroek het Gelders Energieakkoord ondertekend. Dit akkoord is een initiatief van Klimaatverbond Nederland, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en het netwerkbedrijf Alliander. Het is een uitwerking van het Nationale Energieakkoord voor de Gelderse situatie. De gemeente Oldebroek sluit hier bij aan zodat, samen met de andere partners, gewerkt kan worden aan het realiseren van een klimaatneutraal Gelderland, uiterlijk in 2050. Door het ondertekenen van het akkoord toont de gemeente Oldebroek aan zich, samen met alle andere ondertekenaars, voor deze belangrijke zaak in te willen zetten.

Inmiddels hebben al meer dan honderd partijen - waaronder provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijvenverenigingen en energiecoöperaties - het Gelders Energieakkoord ondertekend. Met het ondertekenen van het Gelders Energieakkoord worden de afspraken zoals gemaakt in het nationale energieakkoord bevestigd en versterkt. Er wordt zo een basis gelegd voor een gezamenlijke en krachtige invulling daarvan voor de provincie Gelderland. Wethouder Westerbroek, belast met energie- en klimaatzaken, vult namens de gemeente Oldebroek aan dat het belangrijk is om met elkaar voor het bereiken van klimaat,- milieu- en energieafspraken te gaan. Samen staan we hierin sterker!