Begin juni koos de jury van de Solar Cityverkiezing uit de drie genomineerde gemeenten unaniem voor Utrecht als beste zonne-energiegemeente van Nederland. Utrecht verdient daarmee de titel Solar City 2015. De gemeente is al jaren koploper op het gebied van gemeentelijk energiebeleid. Haar beleid voor zonne-energie is consistent en heeft een langdurig uitvoeringskader. Deze ingrediënten zijn volgens de jury - waarin onder andere Anne-Marie Pronk namens Klimaatverbond Nederland zitting had - de randvoorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling van een duurzame gemeente.

Binnen de gemeente Utrecht zijn over een breed scala opvallend veel projecten gestart en gerealiseerd. De jury weet dat dit door praktische ruimtebeperkingen in een grote stad niet altijd eenvoudig is, en is daarom zeer positief over de wijze waarop de gemeente actief zoekt naar haalbare oplossingen. Een andere, en belangrijke, succesfactor is de betrokkenheid van bewonersgroepen en lokale organisaties in de ontwikkeling van projecten. Wethouder Lot van Hooijdonk nam de prijs op het evenement Solar Days in Nijmegen in ontvangst.

De gemeente heeft een hoge ambitie voor verduurzaming en in het bijzonder voor de toepassing van zonne-energie, en is in staat om deze ambitie te vertalen in resultaten. De jury meent echter dat, ondanks de hoge overall beoordeling, op het gebied van zonnewarmte een verbetering mogelijk is. Er is een actiever beleid voor zonnewarmte nodig.

Verkiezing Solar City 2015
Nederlandse gemeenten en steden die volop zonne-energiesystemen toepassen en het gebruik van zonne-energie stimuleren maakten ook dit jaar kans op verkiezing tot Solar City 2015. Deze verkiezing werd georganiseerd door de Stichting Solar Days in het kader van de promotiecampagne Solar Days. Tijdens het Nationaal Solar Evenement op 5 juni werd de winnaar bekend gemaakt. Aan de verkiezing kon worden deelgenomen door alle Nederlandse gemeenten. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van Klimaatverbond, Holland Solar, RVO Nederland, Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), Stichting Monitoring Zonnestroom en Solar Magazine

Algemene beoordeling
Gemeenten spelen een belangrijke regisserende rol om de groei van de toepassing van zonne-energie op een goede manier te begeleiden.
Uit de inzendingen van dit jaar blijkt dat er steeds meer gemeenten zijn met veel en goede plannen voor de uitvoering van maatregelen en projecten ter stimulering van zonne-energie. Een groot aantal van deze projecten zal worden gerealiseerd in 2015 en 2016.
Het is opvallend dat er zich onder de hoogste beoordelingen veel studentensteden vallen. De motivatie van studenten komt nadrukkelijk naar voren in de realisaties in deze gemeenten. Het gebruik van lokale kennis blijkt zijn vruchten af te werpen. De jury beoordeelt dit zeer positief en roept alle gemeenten op om actief de kennis van hogescholen en universiteiten te betrekken in de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid en in gemeentelijke projectrealisaties. Aan gemeenten zonder deze kennisinstellingen raadt de jury aan om samen te werken met het bedrijfsleven en belangenorganisaties uit hun gemeenschap. Zij kunnen daarmee ook een doeltreffend beleid ontwikkelen.

De jury constateert dat de toepassing van zonnewarmte nog onvoldoende is opgenomen in het beleid van de meeste gemeenten (!). In de nieuwe versie van de Zonatlas is nu het verdienmodel van zonneboilersystemen opgenomen, neem dat mee in uw communicatie! De juryleden benadrukken dat zonnewarmte belangrijk is om een duurzame leefomgeving te creëren; een opmerking die aansluit bij het Energieakkoord, de 186 PJ overig hernieuwbare energie en de door het ministerie EZ ontwikkelde Warmtevisie.
Ook vraagt de jury aan de gemeenten om meer aandacht te geven aan het stimuleren van de esthetische integratie van zonne-energie (zowel zonnestroom als zonnewarmte) in gebouwen. Met de doorzettende sterke groei van de toepassing van zonne-energiesystemen, en met oog op de kwantitatieve doelstellingen uit het Energieakkoord, is het van groot belang dat zonne-energie esthetisch aantrekkelijk blijft (welstand).
Tot slot valt het de jury op dat er in de succesvolle gemeenten de voortrekkers vaak bestaan uit een relatief kleine groep mensen. Deze individuen zijn van groot belang voor de uitwerking van gemeentelijke doelstellingen tot realisaties. Naast de gemeenten verdienen ook deze voortrekkers lof. De jury hoopt dat deze groep, en daarmee het aantal succesvolle gemeenten, de komende jaren sterk zal groeien.

Foto: Vertegenwoordigers van de drie genomineerde gemeentes (vlnr : Wido van Heemstra, RVO, Juryvoorzitter Solar City2015 - Stijn van Liefland, projectleider zonne-energie van Gemeente Delft - Lot van Hooijdonk, wethouder van gemeente Utrecht - Richard van Vliet, voorzitter van Stichting Zonne-energie Wageningen)