Afgelopen jaar is de gemeente Venlo gestart met de grootschalige vervanging van de openbare verlichting. De komende jaren wordt de openbare verlichting in Venlo vervangen door energiezuinige en dimbare LED-verlichting. In totaal worden 16.000 armaturen en ongeveer 3.000 lichtmasten vernieuwd. Met de overgang naar LED-verlichting wil de gemeente 43% energie besparen. Vanwege deze grootschalige energiebesparing en de CO2-reductie stelt het European Energy Efficiency Fund (EEEF) een subsidie van € 425.000,- beschikbaar. De gemeente Venlo is daarmee de eerste Nederlandse ontvanger van de technische ondersteuning uit dit Europese fonds.

Het EEEF is opgezet door de Europese Commissie en financiert onder andere projecten die zich richten op openbare energiebesparing en schone energie. De subsidies worden toegekend in de 28 EU-lidstaten op gemeentelijk, lokaal en regionaal niveau.