Het Klimaatverbond heet gemeente Vlist als nieuw lid welkom en is verheugd dat de gemeente Vlist niet alleen uiting geeft aan haar ambities, maar ook samen met de andere leden het lokaal klimaatbeleid stevig wil verankeren in alle bestuurslagen.