Gemeente Zaanstad laadt haar elektrische voertuigen op met zelf opgewekte zonne-energie. Smart grids maken het mogelijk om de voertuigen slim op te laden. Zaanstad zet al jaren in op elektrisch vervoer. De gemeente heeft zelf inmiddels zestien elektrische auto’s, achttien elektrische scooters en zes elektrische fietsen voor de medewerkers.

REloadIT
In het project REloadIT koppelt Zaanstad het gebruik van elektrisch vervoer aan het opwekken van meer duurzame energie. Een smart grid stemt het laden van de elektrische voertuigen af op de energie die de gemeente zelf opwekt. Dat gebeurt met zonnepanelen op het dak van de fietsenstalling. Alle stroom – grijs of groen, zelf opgewekt of niet – maakt gebruik van hetzelfde fysieke elektriciteitsnet. Een Garantie van Oorsprongcertificaat bewijst dat de stroom ook echt duurzaam opgewekt is.

E-harbours
REloadIT in Zaanstad is onderdeel van het Europese project e-harbours, een samenwerkingsverband van acht havensteden aan de Noordzee. Het gaat erom duurzaam energiegebruik in havengebieden te stimuleren en duurzame energieproductie zo goed mogelijk te benutten. Dat gebeurt door de wisselende energievraag en het flexibele energieaanbod optimaal op elkaar af te stemmen.