Met ingang van 1 september heeft de gemeente Zaanstad zichzelf verplicht energiebesparende maatregelen door te voeren als deze zich terugverdienen binnen maximaal vijftien jaar. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van maximaal 2.700 zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. De gemeente Zaanstad verkent op dit moment de mogelijkheden hiervoor. De uitkomsten van het onderzoek zijn naar verwachting eind dit jaar bekend. Bij een op termijn positief resultaat kan in 2016 tot plaatsing worden overgegaan.

Zaanstad heeft zichzelf concrete doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid. In de praktijk komt het echter nog vaak voor dat energiezuinige en voordelige investeringen niet van de grond komen als gevolg van bestaande investeringsregels en verrekenafspraken. Denk hierbij aan eigen opgelegde investeringsplafonds of financiële voordelen die een andere partij toekomen dan degene die investeert (split incentive). In het geval van het aanbrengen van een energiezuinige ketel bij een zwembad, waar het beheer bij het zwembad zelf is ondergebracht, zou de gemeente wel een extra investering doen, maar plukt het zwembad de vruchten van de lagere energiekosten. Dat compliceert de besluitvorming over dergelijke investeringen.

Klimaatneutraal in 2020

De gemeente Zaanstad wil met het besluit een versnelde verduurzaming van de eigen organisatie realiseren. Zij wil hiervoor investeringen verplichten die zich binnen maximaal vijftien jaar terugverdienen. De raad moet dit collegevoorstel nog goedkeuren. Zaanstad is zover bekend een van de weinige gemeenten die een dergelijke stap zetten en in de praktijk uitvoeren. Wethouder Duurzaamheid Dick Emmer: ‘De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Deze doelstelling wordt alleen gehaald als de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft en investeert in duurzaamheidsmaatregelen. Onze ervaringen zijn ongetwijfeld ook interessant voor andere organisaties en bedrijven.’

Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed

Een eerste project waar Zaanstad deze nieuwe werkwijze gaat toepassen, is het plaatsen van zonnepanelen op de daken van alle gemeentelijke gebouwen. De gemeente onderzoekt de komende maanden waar het haalbaar is om zonnepanelen aan te brengen, zonder dat dit leidt tot hogere kosten. In totaal gaat het om maximaal 2.700 panelen voor een investering van ongeveer één miljoen euro. De uitkomsten van het onderzoek zijn naar verwachting eind dit jaar bekend en bij een op termijn positief resultaat kan in 2016 tot plaatsing worden overgegaan.