Het Klimaatverbond presenteert in november 2009 een beknopte brochure waarin concrete burgerinitiatieven zijn uitgewerkt, stimulerende voorbeelden worden beschreven (met name uit het Klimaatstraatfeest I) en wordt aangeven welke rol de gemeente kan spelen bij de bevordering van de verschillende burgerinitiatieven.

De brochure wordt ondersteund door de uitgewerkte draaiboeken en “do’s” en “don’ts” die online beschikbaar zijn via de website van Het Klimaatverbond, Het Klimaatstraatfeest en de Milieufederaties en regelmatig worden geactualiseerd en aangevuld. Met de brochure én de website willen we ook laten zien dat vele op zichzelf, kleine initiatieven gezamenlijk kunnen leiden tot flinke energiebesparing en dat het zeer zinnig is de potentie van al deze vele kleine initiatieven als beleidsmaker niet te vergeten. De website (SamenopStoom.nl) zal eind november in de lucht gaan.