Overal in de wereld zie je op dit moment Energy Service Companies oftewel ESCo's als paddenstoelen uit de grond schieten. Deze organisaties bieden een oplossing voor het verduurzamen van vastgoed waarvan de eigenaar niet de gebruiker is.

"Het is wonderbaarlijk, maar er wordt op dit moment in Nederland nog zo veel energie verspild, dat investeringen in energiebesparing zich makkelijk terugverdienen", vertelt René Jansen van het Servicepunt Duurzame Energie (SDE) in Noord-Holland. "Gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Door met de gebouwen die zij in beheer hebben het goede voorbeeld te geven, kunnen ze een grote beweging in gang zetten".

Probleem is nog vaak dat het gaat om een combinatie van technische aspecten die het liefst gelijktijdig moeten worden opgepakt en waarvan de totale investering fors is. Als het lange tijd duurt voordat die investering is terugverdiend, gaan veel partijen die investering niet aan. Door op zo'n moment een slimme financieringsconstructie op te zetten, kun je de financieringslasten van je investeringen aflossen met het geld dat je verdient aan energiebesparing.

Onderzoek business cases

Het SDE heeft voor enkele gemeenten in Noord-Holland al doorgerekend wat de opbrengsten zouden zijn van zo'n financieringsconstructie. In al deze gevallen bleken financieringslasten van de investeringen te voldoen uit de te verwachten opbrengsten door de energiebesparing. De terugverdientijd was altijd korter dan de afschrijvingstermijn van de investeringen.

Lancering factsheet

Omdat in veel landen (zoals de VS, Duitsland en Scandinavië) deze manier van werken met prestatiecontracten al gemeengoed is en uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van dergelijke contracten in Nederland ook goed haalbaar is, lanceert SDE vandaag de factsheet Financieringsconstructies voor gemeenten en corporaties. In deze factsheet worden de mogelijkheden van financieringsconstructies voor energiebesparende maatregelen op overzichtelijke wijze geschetst. Daarnaast kan het Servicepunt inhoudelijke ondersteuning bieden.

Scholen als voorbeeld

Scholen zijn een goed voorbeeld van organisaties waarbij een doorbraak bereikt kan worden in energiebesparing door gebruik te maken van een slimme financieringsconstructie. Vaak liggen de lasten van energiebesparende maatregelen voor schoolgebouwen namelijk bij de gemeente als eigenaar van de gebouwen, terwijl de baten van de lagere energiekosten bij het schoolbestuur als gebruiker terechtkomen. Het SDE kan gemeenten helpen om samen met scholen een financieringsconstructie op te zetten (via een ESCO) waarbij met de opbrengsten van de energiebesparing van de school, de investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen worden terugverdiend.

Contact

Het Servicepunt Duurzame Energie staat klaar voor gemeenten in Noord-Holland om hen in het traject van het vinden van de meest geschikte financieringsconstructie te begeleiden. Contactgegevens zijn te vinden op de website www.servicepuntduurzameenergie.nl.