De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot de bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting.

at staat in een intentieovereenkomst die de gemeenten op 1 februari ondertekenden tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Overheden en de bouw- en vastgoedsector gingen tijdens het congres in gesprek over de stappen die nodig zijn voor een duurzame energietransitie.

Intentieovereenkomst
Download de intentieovereenkomst Aardgasvrije Nieuwbouw Metropoolregio Amsterdam. De gemeenten die de intentieovereenkomst hebben ondertekend, zijn: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort.

Doelen MRA-samenwerking
Een van de doelen van de MRA-samenwerking is de versnelling van de woningbouwopgave. De totale behoefte is 230.000 woningen tot 2040. Met het oog op de energietransitie moeten vanaf nu zo veel mogelijk van deze woningen aardgasvrij worden opgeleverd, waarbij de markt wordt uitgedaagd om energieleverende woningen te realiseren.


Geen onderlinge concurrentie
Het initiatief voor deze intentieovereenkomst is van start gegaan onder regie van de Haarlemse wethouder Cora-Yfke Sikkema en de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho. ‘Regionale
samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft veel voordelen boven een lokale aanpak, zegt gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland. ‘Door de regionale aanpak wordt een aardgasvrije ontwikkeling van nieuwbouwwoningen gestimuleerd zonder dat gemeenten elkaar daarbij onderling beconcurreren. Ontwikkelaars zullen niet de behoefte voelen om naar andere gemeenten in de regio te gaan, omdat het beleid overal gelijk is.’

Ontwikkeling brede aanpak
Daarnaast brengt de gezamenlijke aanpak de opgave en ervaringen veel beter in kaart dan wanneer één enkele gemeente ervaring opdoet met het aardgasvrij bouwen van nieuwbouwwoningen. Op basis hiervan kan een brede aanpak worden ontwikkeld, die inzetbaar is in uiteenlopende situaties. Deze lessen worden ook gedeeld met projectontwikkelaars in de regio.

Duidelijkheid en gemak
Bovendien geeft een regionaal standpunt duidelijkheid aan inwoners: aardgasvrij is de weg die we vanaf nu inslaan. Dit zorgt ook voor gemak in de toekomst, immers elke woning met een aardgasaansluiting moet later alsnog worden aangepast om aan de doelen van 2050 te voldoen.


Besluit Tweede Kamer
De intentieovereenkomst sluit mooi aan op het besluit dat de Tweede Kamer dinsdag 30 januari 2018 nam om de gasaansluitplicht voor nieuwbouw uit de wet te schrappen. De gemeenten in de
Metropoolregio Amsterdam werken dus al direct samen aan de uitvoering van dit besluit.


Duurzaam Gebouwd Congres
De overeenkomst werd getekend tijdens de 9e editie van het Duurzaam Gebouwd Congres. “Iedere Nederlander vindt dat we van gas los moeten.” Met deze woorden opende wethouder John Nederstigt van de
gemeente Haarlemmermeer zijn presentatie tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2018. De Circulaire Ring en de Gouden Kikker werden in de wacht gesleept door gemeente Haarlemmermeer en Waterschap Zuiderzeeland.