Op het afgelopen Klimaatcongres heeft Amsterdam samen met Wageningen en Lochem het rapport 'Indirect energieverbruik en broeikasgassenuitstoot van huishoudens' gepresenteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het indirecte energieverbruik van voedsel, en dan met name van vlees, zeer hoog is. Zelfs een kleine afname van de vleesconsumptie levert al een aanzienlijke CO2-reductie op.

Bij de 0-meting voor haar klimaatbeleid becijferde de gemeente Wageningen onlangs de CO2 uitstoot binnen haar gemeente. Het energiegebruik voor het verwarmen van gebouwen, voor mobiliteit en andere vormen van direct energieverbruik hebben een uitstoot van 247 kiloton CO2 tot gevolg. Het indirecte energieverbruik  is goed voor maar liefst 254 (!) kiloton CO2. Het grootste deel van indirect energiegebruik komt voor rekening van voedsel en met name van vlees. 

Minder vlees eten leidt tot aanzienlijke CO2 reductie. Als alle Nederlanders twee dagen per week plantaardige vleesvervangers zouden eten in plaats van vlees, dan zou dat per jaar de CO2-uitstoot van 570.000 personenauto's schelen. Toch staat dit onderwerp (nog) niet prominent op de agenda van het (lokale) klimaatbeleid. Op de bijeenkomst voor gemeenten tijdens de landelijke netwerkdag van Viva las Vega's 1 juni jl. was de opkomst groot en bleek er veel belangstelling om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Succesvolle campagnes om het indirect energiegebruik te verminderen zijn bijvoorbeeld de positieve Belgische campagne Donderdag Veggiedag en de Flexitarier-campagne van Natuur en Milieu.

De vleesloze donderdag leverde de stad Gent bijvoorbeeld mediaaandacht op ter waarde van 20 miljoen euro. (zie hier bijvoorbeeld het artikel in Times Magazine) en 10 juni jl. lanceert Natuur en Milieu de Mobiele Flexitaria om Nederland te  laten proeven hoe lekker een maaltijd zonder vlees kan zijn. De Mobiele Flexitaria trekt deze zomer het land in en speelt in op de trend van flexitariërs: mensen die minstens een dag per week geen vlees eten. Het aantal bewuste flexitariërs is het afgelopen jaar toegenomen van 22 procent naar 35 procent en Nederlanders zijn minder vaak vlees gaan eten.

De bijeenkomst in juni was een eerste verkenning van het draagvlak en de mogelijkheden bij gemeenten. De aanwezigen willen gezamenlijk aan de slag. Sluit u aan? Neem contact op met Mara van der Kleij m.vdkleij@dmb.amsterdam.nl of Ine Botman (ine.botman@wageningen.nl). Download hier het rapport.