Op donderdag 6 november maakte Pier Vellinga, directeur Kennis voor Klimaat, tijdens het Vijfde Nationaal Deltacongres zes opdrachtgevers bekend die zijn genomineerd voor De Peilstok 2014, een prijs van het ministerie van I&M voor projecten die anderen inspireren om klimaatbestendig en waterrobuust te denken en te handelen. Voor deze prijs kon elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen.

De genomineerden zijn: gemeente Almere met ‘Waterrobuust Homeruskwartier’, gemeente Amsterdam met ‘Rainproof Betondorp’, gemeente Bergeijk/dorpsraad de Weebosch met ‘Natte Voeten Weebosch’, gemeente Delft met ‘Groen Blauw Delft Zuidoost’, gemeente Rotterdam met ‘Benthemplein’ en Stichting Groei&Bloei met ‘Tegel eruit, Plant erin’.

De Peilstok is een prijs in het kader van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Voor de prijs komen projecten van zowel publieke als private opdrachtgevers in aanmerking. Voor De Peilstok zijn zestien projecten ingediend. Op 28 november reikt Pier Vellinga De Peilstok uit tijdens de nationale manifestatie 'Hitte in de delta – opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat'. De prijsuitreiking wordt voorafgegaan door een inleiding van Willem Jan Goossen, thans programmadirecteur Deltaprogramma Rivieren van het ministerie van I&M. De prijs bestaat uit een trofee en een boek met de ingediende projecten, waarin extra veel aandacht voor de winnaar.

Van links naar rechts: gemeente Almere met ‘Waterrobuust Homeruskwartier’, gemeente Amsterdam met ‘Rainproof Betondorp’, gemeente Bergeijk/dorpsraad de Weebosch met ‘Natte Voeten Weebosch’, gemeente Delft met ‘Groen Blauw Delft Zuidoost’, gemeente Rotterdam met ‘Benthemplein’ en Stichting Groei&Bloei met ‘Tegel eruit, Plant erin’.