Veel gemeenten zijn de afgelopen jaren voortvarend aan de slag gegaan met het realiseren van energiebesparing in de bestaande bouw en spelen hierbij een belangrijke initiërende en ondersteunende rol. Gemeenten kunnen o.a. burgers en bedrijven informeren, lokale partijen bij elkaar brengen, samenwerking stimuleren en evt. energiebesparende maatregelen financieel aantrekkelijk maken.

Gemeenten hebben de intentie om het voorbeeld van de koplopers te volgen. Maar hoe doe je dat? Hoe zet je als gemeente die intentie om in een concrete actie? Hoe bereik je die grote diffuse groep particuliere woningeigenaren? En hoe zet je hen aan tot het daadwerkelijk uitvoeren van energiebesparende maatregelen in hun eigen woning? Om gemeenten te begeleiden bij het opzetten van een project is, op basis van de ervaringen van andere gemeenten, een routekaart opgesteld. Deze routekaart beschrijft alle stappen die gezet worden vanaf het formuleren van een ambitie tot het evalueren van het resultaat. De routekaart helpt u op weg, wijst u de weg naar een succesvolle aanpak in uw gemeente.

De routekaart vormt de basis van de Gereedschapskist, waarin de gemeenten het gereedschap kunnen vinden dat ze nodig hebben om hun eigen route af te leggen. In deze Gereedschapskist vindt u documenten, doorverwijzingen, tips en trucs, nagenoeg alles wat u nodig heeft om een succesvol project gericht op energiebesparing bij particuliere woningeigenaren op te zetten en uit te voeren. U kunt de gereedschapskist hier downloaden. De 'Gereedschapskist energieaanpak particuliere woningeigenaren' is een initiatief van het Themateam Duurzame Gebouwde Omgeving van het programma Lokaal Klimaatbeleid.