Op initiatief van Klimaatverbond Nederland, GDO, RWS Leefomgeving en Platform31 vonden in oktober de drie regionale bijeenkomsten ‘Bouwen aan duurzame coalities’ plaats in Assen, Zaanstad en Breda. De bijeenkomsten waren erg geslaagd, aangezien het thema van de veranderende rol van de overheid en de beweging van onderaf (de Energieke Samenleving) bij veel gemeenten speelt. De presentaties en workshops leverden de deelnemers veel gespreksstof, inspiratie, tips en suggesties op.

De veranderende rol van de overheid blijkt voor de meeste gemeenten nog een lastige zoektocht, want het vraagt een wezenlijk andere benadering van het werk en van de omgeving. Tegelijkertijd zien we dat die verandering veel nieuwe kansen biedt om duurzaamheid in wijken en buurten concreet vorm te geven, samen met bewoners en bedrijven. Als gemeente hoef je eigenlijk alleen maar ruimte te maken om goede initiatieven te laten bloeien. Dat kan door te faciliteren, maar vaak ook via co-creëren.

Tijdens de bijeenkomst ‘Bouwen aan duurzame coalities’ behandelden een aantal sprekers verschillende onderwerpen waar gemeenten tijdens het aangaan van duurzame coalities mee te maken hebben. Goede voorbeelden zijn gepresenteerd, maar ook methodieken om tot goede samenwerking te komen kreeg volop aandacht. Keynote speakers gaven vanuit heel nieuwe invalshoeken hun visie op het thema.

Tips en suggesties

  • nttVergeet niet aan de slag te gaan met de koffielijst! We horen graag hoe u dit heeft ervaren. 
  • nttBespring als gemeente jouw lokale initiatief niet (meteen), maar geef subtiel aan dat de gemeente openstaat voor contact en ondersteuning die misschien nodig is.
  • nttVerspreid de Netwerkgids voor gemeenten onder uw contacten.
  • nttLeestip: de publicatie Gemeente vol Energie van Energiesprong.

Presentatiesen foto-impressie

De presentaties van de drie regiobijeenkomsten kunt u hier terugvinden en downloaden. Hopelijk kunt u deze presentaties in de dagelijkse praktijk gebruiken om uw zoektocht voort te zetten en uw omgeving daarin mee te nemen. Een foto-impressie van de regiobijeenkomsten kunt u hier bekijken.