Na het overweldigende succes van afgelopen jaar, waar de gemeente Sittard - Geleen de Groene Parel Award in de wacht sleepte met het project 'Energieteams in de buurt!', gaat ook dit jaar de positieve strijd om De Groene Parel Award weer van start.

Het BlomBerg Instituut daagt lokale en regionale overheden én hun maatschappelijke en private partners uit om met één of meerdere vooruitstrevende duurzaamheidprojecten mee te dingen naar De Groene Parel Award 2011. Gedreven vanuit het nationaal klimaatbeleid worden op lokaal niveau veel successen behaald op het gebied van duurzame innovatie. Lokale en regionale overheden spelen als aanjager een zeer belangrijke rol. Zij staan dicht bij burgers en bedrijfsleven, zijn vaak initiatiefnemer als het gaat om eigentijdse (on)verwachte samenwerkingsverbanden en spelen bepalende rollen als beleidsmaker en via het vergunningsysteem en bestemmingsplannen. Het is dan ook van groot belang dat we deze lokale successen vieren, en nog belangrijker, dat deze een podium krijgen!

Het proces op weg naar de uitreiking is een kweekvijver voor kansrijke, innovatieve en daadkrachtige projecten die bijdragen aan de versnelling in omvangrijke publieke en publiekprivate transitieprocessen op weg naar een duurzaam, concurrerend en toekomstbestendig Nederland. De doelstellingen van de positieve strijd om De Groene Parel 2011 zijn: 

  • ntthet bieden van een podium om kansrijke klimaatprojecten in de schijnwerpers te zetten
  • ntthet delen van kennis en ervaring
  • ntthet genereren van bekendheid voor vooruitstrevende projecten die een inspiratiebron en stimulans vormen voor publieke en private partners
  • nttverbinden van bestuurders, lokale beleidmakers en directeuren, beslissers uit overheid en bedrijfsleven met hun specifieke kennis
  • ntthet beter leren kennen van competenties en verantwoordelijkheden van elkaar
  • ntthet stimuleren van een integrale aanpak doordat men elkaar beter weet te vinden

De inschrijving voor het indienen van projecten is geopend en sluit op 13 mei 2011. Download nu het inschrijfformulier op www.groeneversnelling.nl/award. Hier vindt u tevens alle achtergrondinformatie en de beoordelingscriteria.

Onderdeel van De Groene Versnelling

De Groene Parel is integraal onderdeel van het bestuurlijke kennis- en netwerkplatform 'De Groene Versnelling'. De Groene Versnelling is het platform waarin vooruitstrevende bestuurders hun innovatie- en daadkracht bundelen teneinde een sterke beweging in gang te zetten op weg naar een duurzaam en florerend lokaal klimaatbeleid.

De positieve strijd begint

De strijd om De Groene Parel Award 2011 staat open voor elke gemeentelijke organisatie of voor een verband van samenwerkende organisaties, waaronder een gemeentelijke organisatie actief met één of meerdere initiatieven die bijdragen aan een duurzaam, concurrerend en toekomstbestendig Nederland. Meedingen naar de Award kan zowel op basis van een voordracht door derden (projectpartners, personeel, leveranciers, bedrijfsadviseurs, e.d.) als op eigen initiatief. Voor meer informatie over De Groene Parel Award, de procedure, samenstelling van de jury en inschrijfformulier verwijzen wij u graag naar www.groeneversnelling.nl/award.